Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương 

Xem với cỡ chữ
Ngày 22.5, tại Văn phòng Quốc hội, Vụ Tổ chức cán bộ của Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 23 học viên là lãnh đạo cấp vụ của Văn phòng Quốc hội. Giảng viên là các nhà khoa học, chuyên gia và các báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuộc nội dung chương trình bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia. Việc tổ chức lớp bồi dưỡng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Qua gần 2 tháng học tập, học viên đã được nghe các giảng viên giới thiệu 12 chuyên đề, hoàn thành 2 bài kiểm tra, 1 đề án và tham gia chuyến đi thực tế tại tỉnh Quảng Ninh. Việc áp dụng phương pháp truyền đạt khoa học của các giảng viên, kết hợp giữa lý luận thực tiễn, đồng thời có sự trao đổi, thảo luận đã giúp cho học viên tiếp thu các nội dung tập huấn chuyên sâu và hiệu quả. Kết quả, 100% học viên đạt khá, giỏi. Trong đó, xếp loại giỏi có 5 học viên chiếm 21,7%, xếp loại khá là 18 học viên chiếm 78,3%.

Tại Lễ Bế giảng, 5 học viên đạt thành tích cao trong học tập đã nhận Bằng khen của Học viện Hành chính Quốc gia.

Tin và ảnh: KHÁNH DUY