Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thế Hoàn được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lộc Hà, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem với cỡ chữ
Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ trong các ngày 11, 12 và 13.8, Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã hoàn tất toàn bộ nội dung, chương trình đề ra…

Dự đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; Thường trực Tỉnh ủy, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện qua các thời kỳ... và sự tham dự của 171 đại biểu đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của 4.337 Đảng viên trên địa bàn.

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn khẳng định: Lộc Hà thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà, Lộc Hà đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, mũi đột phá đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Báo cáo cũng chỉ rõ những thành tựu nổi bật trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị như: phát triển 520 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 4.337 đồng chí; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác tổ chức cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể; tập trung công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về kinh tế, trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13,43%, giá trị sản xuất theo giá hiện hành đạt 5.229 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 37,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 258 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với nông nghiệp giảm từ 29,17% còn 20,6%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng từ 41,5% tăng lên 44,98%; dịch vụ, thương mại, du lịch từ 29,32% tăng lên 34,42%. Lộc Hà đã huy động được 2.459 tỷ đồng xây dựng NTM; xây dựng mới 234 mô hình sản xuất hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được xây dựng đồng bộ. Đến nay, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn, vượt kế hoạch nghị quyết đề ra; 20 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu; 235 vườn mẫu đạt chuẩn; có 3 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận 3 sao...

Trong nhiệm kỳ sắp tới, Đảng bộ Lộc Hà thống nhất đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,8%; tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 450 tỷ đồng; vốn đầu tư phát triển cả nhiệm kỳ 16.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất đạt 125 triệu đồng/ha/năm; sản lượng lương thực trên 29 vạn tấn; có 6 xã đạt NTM nâng cao, 3 xã đạt xã NTM kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao...

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5% - 0,75%/năm; 80% lao động được đào tạo; giải quyết việc làm cho trên 1.500 lao động/năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% làng văn hoá, trên 92% gia đình văn hoá; triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; 90% hộ dân được sử dụng nước sạch...

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cho rằng, Đại hội Đảng bộ huyện Lộc Hà có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là đại hội của thời kỳ mà Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện NTM, phát triển toàn diện với những điểm nhấn về chiều sâu.

Để cụ thể hóa mục tiêu quan trọng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đảng bộ huyện cần có những giải pháp cụ thể, đồng bộ và tổ chức thực hiện quyết liệt trên từng lĩnh vực, từng ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng một số nơi chưa ngang tầm nhiệm vụ, trình độ và năng lực cán bộ các cấp không đồng đều, một số cán bộ chậm đổi mới tư duy, phong cách;

Chưa có các biện pháp quyết liệt nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tăng trưởng chưa vững chắc, chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là lợi thế về kinh tế biển, du lịch biển và đô thị ven biển; chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội có mặt còn hạn chế…

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu đảm bảo số lượng 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 Nguyễn Thế Hoàn được bầu trực tiếp tại đại hội, tiếp tục tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Hà đã thống nhất bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng đã bầu đại biểu chính thức và dự khuyết vào đoàn đại biểu của Đảng bộ huyện Lộc Hà đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lê Tùng