Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sáng nay, 26.8, Đại hội đã nghe Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV gồm 33 đồng chí: Lê Hoàng Anh, Phạm Thúy Chinh, Hoàng Anh Công, Vũ Minh Đạo, Nguyễn Văn Định, Vũ Đình Đức, Nguyễn Trường Giang, Lò Thị Việt Hà, Lê Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hiển, Hoàng Minh Hiếu, Mai Thị Phương Hoa, Cư Văn Học, Nguyễn Hải Hưng, Trịnh Giáng Hương, Nguyễn Văn Mười, Nguyễn Thị Thúy Ngần, Đỗ Chí Nghĩa, Trần Thị Kim Nhung, Đinh Ngọc Quý, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Văn Thắng, Đỗ Thị Thanh, Trần Sỹ Thanh, Phạm Đức Thảo, Nguyễn Đức Thụ, Nguyễn Phương Thủy, Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Đình Toản, Nguyễn Danh Tú, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đình Việt, Đỗ Hoàng Việt.

 Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Ảnh: Quang Khánh 

Đại hội cũng giới thiệu để bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh giữ chức danh Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội là Đảng bộ giữ vị trí quan trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV

Ảnh: Quang Khánh 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp đạt kết quả nổi bật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Tham mưu cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, chất vấn, giải trình theo hướng nâng cao hiệu quả, thiết thực hơn. Tham mưu, phục vụ việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các dự án quan trọng quốc gia… ngày càng được cải tiến, thực chất hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn đổi mới.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ảnh: Quang Khánh 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ảnh: Quang Khánh 

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Khối tới cán bộ, đảng viên và nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có sự sáng tạo, kết quả đạt được thực chất hơn; các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Khóa XII cơ bản đã được khắc phục; kịp thời ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Việc Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp công tác với Đảng đoàn Quốc hội đã góp phần phát huy tốt hơn vai trò lãnh đạo của Đảng tại các cơ quan của Quốc hội thông qua hoạt động của Tổ đảng tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ chú trọng thực hiện thường xuyên bảo đảm đúng quy định của Đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, cũng như những ý kiến tham luận tại Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể, phối hợp tốt với Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ảnh: Quang Khánh 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ảnh: Quang Khánh 

Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản và các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 

Ảnh: Quang Khánh 

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cũng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực để lãnh đạo và xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; bầu đoàn đại biểu đủ năng lực tham gia quyết định các nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Vì vậy, các đảng viên trong Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để bầu tham gia Ban Chấp hành khóa mới đủ về số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới đây.

Khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần, trách nhiệm và đặt niềm tin vào sự đoàn kết, thống nhất của đảng viên Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm mới, khí thế mới của Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối tin rằng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục có những hoạt động đổi mới, sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh; góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Hoàng Ngọc