Bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương 

Xem với cỡ chữ
Theo các chuyên gia, để phát triển các sản phẩm chủ lực, các địa phương cần tiếp tục tập trung vào hoạt động bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương, đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.

Phát triển thương hiệu

Tại Tọa đàm Bảo hộ quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm chủ lực của địa phương được tổ chức mới đây, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Phan Ngân Sơn cho biết, các sản phẩm đặc thù gắn với địa danh là những tài sản có giá trị, những “thương hiệu” mang tính cộng đồng, có danh tiếng và uy tín chất lượng từ lâu truyền lại; mang đến giá trị tiềm năng to lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn ở cả mặt xã hội. Do vậy, việc đề ra các chính sách, biện pháp để thúc đẩy hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương là rất quan trọng.


Đoàn Khảo sát Cục Sở hữu trí tuệ tham quan khu sản xuất chè tại Công ty chè Mộc Châu.
Nguồn: ITN

Hiện nay, các chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đang giúp cho các tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước xác lập quyền sở hữu công nghiệp, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh mang tính chuyên nghiệp có trọng điểm. Mặt khác, nhằm định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các sản phẩm đặc sản mang tính đặc thù, tiềm năng của tỉnh.

Đơn cử, tại Sơn La, nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La Nguyễn Minh Đức cho biết, những năm qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản là tiềm năng lợi thế của tỉnh; trong đó có nội dung tập trung và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, trong đó sản phẩm chè Shan tuyết Mộc Châu đã được bảo hộ tại thị trường Thái Lan năm 2017. Đây là sản phẩm nông sản đầu tiên của tỉnh đăng ký bảo hộ thành công tại thị trường nước ngoài. Sở cũng đang tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm khác. Bên cạnh đó, để duy trì và phát triển thương hiệu, các doanh nghiệp, Hợp tác xã được hỗ trợ, tạo điều kiện tham gia nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, hội chợ xúc tiến thương mại, gắn việc quảng bá sản phẩm mang nhãn hiệu với du lịch canh nông, trải nghiệm.

“Các sản phẩm sau khi đăng ký thành công thương hiệu bước đầu phát huy hiệu quả, giá trị sản phẩm tăng lên khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường, một số sản phẩm mang nhãn hiệu bước đầu tiếp cận thị trường nước ngoài” - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La Nguyễn Minh Đức cho hay.

Tập trung vào hoạt động bảo hộ

Có thể thấy, hoạt động bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản địa phương là cần thiết và cấp bách để nâng cao giá trị sản phẩm cũng như mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Theo Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La Phạm Quang An, các giải pháp phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản trong thời gian qua được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai đồng bộ, việc công bố các văn bằng bảo hộ được gắn với lễ hội của từng địa phương, nhờ đó mang lại hiệu ứng tốt trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng. 

Cũng theo ông An, thời gian tới, công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực cần chú trọng đến vai trò của doanh nghiệp, phát triển thương hiệu gắn với chuỗi giá trị, thúc đẩy mối liên kết giữa doanh nghiệp và các tổ chức tập thể, người dân nhằm tạo sự ổn định và bền vững.

Từ kinh nghiệm của Sơn La, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí cho rằng, để phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, các Sở Khoa học và Công nghệ cần có sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối giao thương, đẩy mạnh hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ cũng như phát triển triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản vùng miền trong cả nước, đưa nông sản địa phương khẳng định vị thế trên thị trường, phục vụ công tác xuất khẩu.

“Các Sở Khoa học và Công nghệ, các viện, trường, các địa phương phải làm sao tham mưu, lồng ghép, tư vấn để đưa nội dung của sở hữu trí tuệ vào nội dung tổng thể của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chỉ đến khi đó, các sản phẩm chủ lực mới có thể đóng góp đắc lực cho sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh” - ông Đinh Hữu Phí nhấn mạnh.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần tiếp tục tập trung vào hoạt động bảo hộ, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ gắn với đặc sản địa phương, đào tạo cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ hữu hiệu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của địa phương.

Vân Phi