Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cơ sở nghiên cứu  

Xem với cỡ chữ
Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Sở hữu trí tuệ và Trung tâm Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao Công nghệ - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, cơ sở nghiên cứu” dành cho cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên” tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày từ 29- 31.10.2018.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ, tư vấn, Cục Sở hữu trí tuệ Lê Tất Nhiên phát biểu khai mạc khóa đào tạo   

Hơn 70 cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên đã tham gia khóa đào tạo. Khóa đào tạo nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cùng với những kinh nghiệm thực tiễn cho các nhà quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên về những vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gắn với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
 
Trong 3 ngày, các học viên đã được các cán bộ có kinh nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ truyền đạt các nội dung về ý nghĩa, vai trò, giá trị của tài sản trí tuệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động nghiên cứu, giảng dạy nói riêng; phân biệt các loại hợp đồng có liên quan đến đối tượng sở hữu công nghiệp; hướng dẫn cách đánh giá tiêu chuẩn bảo hộ của sáng chế, cách xác định dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học, cách thức tra cứu, khai thác thông tin sáng chế phục vụ hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như cách thức trình bày bản mô tả sáng chế.
 
Nhiều vấn đề thực tiễn và những vướng mắc, khó khăn trong việc sử dụng hệ thống về sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, giảng dạy đều được các học viên và giảng viên trao đổi, thảo luận sôi nổi tạo nên sự thành công của khóa đào tạo.
 
Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đánh giá cao nội dung bài giảng, kinh nghiệm và sự nhiệt tình của các giảng viên, sự chu đáo của ban tổ chức, đồng thời mong muốn những hoạt động tương tự thường xuyên được Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức để các vấn đề sở hữu trí tuệ trở nên gần gũi hơn với các cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên, qua đó giúp họ nắm rõ và vận dụng tốt các kiến thức về sở hữu trí tuệ phục vụ công việc.

Bảo Ngân