Bảo hiểm Xã hội Việt Nam làm tốt vai trò Chủ tịch ASSA năm 2018 – 2019 

Xem với cỡ chữ
Với chủ đề Công nghệ thông tin và Truyền thông: Trao quyền đổi mới An sinh xã hội, Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội (ASXH) ASEAN 36 (ASSA 36) đã tổ chức tại Brunei, trong 2 ngày 17 và 18.9.

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì điều hành hội nghị

Dấu ấn nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2018 - 2019 đã được các đại biểu tham dự Hội nghị ASSA 36 ghi nhận và đánh giá cao. Hội nghị cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm của đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Hiệp hội An sinh xã hội thế giới (ISSA) cùng đại biểu của 20 tổ chức thành viên ASSA…

Hội nghị ASSA 36 là dịp để các thành viên khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA 2018 - 2019. Trước đó, tại Hội nghị ASSA 35 tổ chức tại Việt Nam tháng 9.2018, các thành viên ASSA đã nhất trí bầu BHXH Việt Nam làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019. Trên cương vị mới này, BHXH Việt Nam đã chủ động đề xuất thông qua Kế hoạch hành động ASSA. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1998, ASSA thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch hành động cụ thể nhằm đưa hoạt động hợp tác của Hiệp hội đi vào chiều sâu và thực chất, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của các tổ chức thành viên ASSA.

 Theo BHXH Việt Nam, một nội dung quan trọng tại Hội nghị ASSA 36, đó là các đại biểu đã tiến hành bầu Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là bà Hajah Chairani Binti Haji Sulaiman, quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tín thác cho người lao động Brunei - ETF; Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 - 2020 là ông Ouk Samvithyea, Giám đốc Điều hành Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia - NSSF.

Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) thành lập năm 1998, đến nay gồm 20 tổ chức thành viên thuộc các quốc gia ASEAN nhằm mục tiêu thúc đẩy hợp tác, phát triển an sinh xã hội trong khu vực phù hợp với nguyện vọng, luật pháp, quy định của các nước thành viên. Đây là diễn đàn khu vực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn thực hiện chính sách an sinh xã hội giữa các quốc gia, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN. Gia nhập ASSA từ tháng 9.1998 và hiện là thành viên chính thức và duy nhất của Việt Nam tại diễn đàn an sinh xã hội khu vực này, quá trình tham gia ASSA từ khi thành lập đến nay, BHXH Việt Nam luôn đóng vai trò tích cực trong việc tham gia triển khai các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức thành viên ASSA; qua đó giúp BHXH Việt Nam tiếp cận và bổ sung cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện, phát triển hệ thống tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Thực hiện nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018 - 2019, BHXH Việt Nam đã chủ trì kết nối và điều phối thực hiện một số hoạt động cụ thể có ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng mạng lưới chuyên gia an sinh xã hội trong khu vực (Việt Nam); hoàn thiện cơ sở dữ liệu các tổ chức thành viên ASSA (Singapore); Đề tài nghiên cứu mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội đối với lao động khu vực phi chính thức tại các nước ASEAN (Thái Lan); biên soạn và phát hành ấn phẩm “ASSA 20 năm đồng hành, phát triển” để cung cấp những thông tin cơ bản về ASSA, từng quốc gia, tổ chức thành viên cũng như các chính sách chế độ an sinh xã hội của các nước thành viên ASSA (Việt Nam); thúc đẩy việc mở rộng phạm vi hoạt động, kết nạp thành viên mới (Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái Lan)...

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công hội thảo quốc tế mới đây tại Việt Nam với chủ đề Quản trị tốt nhằm cung cấp dịch vụ an sinh xã hội tốt hơn, đưa những kiến thức và kinh nghiệm quản trị hệ thống an sinh xã hội hiện đại theo Hướng dẫn của Hiệp hội an sinh xã hội quốc tế (ISSA) đến gần hơn với hệ thống an sinh xã hội khu vực với những cách tiếp cận mới và phương thức quản trị phù hợp, thích ứng với bối cảnh và điều kiện của Cách mạng Công nghiệp 4.0; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ an sinh xã hội cho người dân trong khu vực. Hoạt động này cũng thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, tăng cường hợp tác lẫn nhau giữa ASSA và ISSA thông qua cầu nối Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASSA… Với những nỗ lực cùng kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính, gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin trong các năm gần đây, BHXH Việt Nam đã được trao tặng giải thưởng từ Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN.

Anh Thư