Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình lưới điện 

Xem với cỡ chữ
Trên cơ sở tính toán cung - cầu điện năm 2020, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận định hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do hệ thống điện hầu như không có dự phòng về nguồn cấp điện nên tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm cung ứng điện. Chính vì thế mà năm 2020, EVN chọn chủ đề năm “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020” với nhiều chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình lưới điện.

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân, trước nhu cầu điện tăng trưởng cao so với dự báo, tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện mới của các chủ đầu tư chậm hơn dự kiến; khả năng sản xuất điện của các nhà máy điện ngoài EVN, việc bảo đảm nhiên liệu (than, khí) cho phát điện gặp nhiều khó khăn, EVN đã xác định năm 2020, phải tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.


Công nhân Điện lực bảo dưỡng trạm biến áp và đường dây
Nguồn: ITN

Trong đó, điện sản xuất và mua năm 2020 phải đạt 251,62 tỷ kWh, tăng 8,9% so với năm 2019; điện thương phẩm gần 228 tỷ kWh, tăng 8,9%; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 6,5%, đầu tư xây dựng đạt tổng giá trị 92.216 tỷ đồng, năng suất lao động tăng 8 - 10%. Bên cạnh đó, để giảm bớt khó khăn nguồn cấp điện, EVN đặt ra mục tiêu trong năm nay phải bảo đảm tiến độ, chất lượng đầu tư các công trình nguồn và lưới điện.

Trong đó, đối với các dự án nguồn điện, EVN sẽ hoàn thành các dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và 4 dự án điện mặt trời (249MWp) gồm Phước Thái 1, Sê San 4, Phước Thái 2, Phước Thái 3. Khởi công 2 dự án nhiệt điện Quảng Trạch I, Thủy điện Hòa Bình MR. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện quan trọng được Chính phủ giao, trong đó hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn để khởi công trong năm 2021 các dự án thủy điện Ialy MR, nhiệt điện O Môn IV, nhiệt điện Dung Quất 1.

Riêng các dự án lưới điện, trong năm 2020, EVN tập trung mọi nguồn lực để khởi công 218 công trình và hoàn thành 240 công trình lưới điện từ 110 - 500kV. Trong đó, sẽ tập trung đầu tư cho các công trình trọng điểm như Đường dây 500kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 2 (hoàn thành vào tháng 6.2020); lưới điện đồng bộ Nhiệt điện BOT Hải Dương, Nghi Sơn 2, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo và nguồn thủy điện Tây Bắc; lưới điện liên kết đấu nối nguồn điện từ Lào về Việt Nam; các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải quan trọng.

Để hoàn thành một khối lượng công việc khá nặng nề đó, trong năm nay, EVN sẽ tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng… Bên cạnh đó phải tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng cách hoàn thành các đề án, dự án thành phần của Đề án nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh donah.

Cùng với đó là hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống phần mềm dùng chung và tích hợp thành hệ thống Quản lý thông tin, triển khai chương trình chuyển đổi số để cấu trúc lại dữ liệu; hoàn thành xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Mặt khác, EVN sẽ tiếp tục triển khai áp dụng các công nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; nghiên cứu xây dựng trạm biến áp số, chuyển đổi sang trạm biến áp số; ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát vào công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây truyền tải.