Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Bảo đảm các nghị quyết được ban hành có tính khả thi 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND TP Khoá XV, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, đây là kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng, cần được xem xét một cách nghiêm túc, trách nhiệm và khả thi. Chính vì vậy, các đại biểu HĐND TP cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội Khoá XV.

Kính thưa đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Kính thưa đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  Hà Nội!
Kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và Thành phố!
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội Hà Nội!
Kính thưa các ông bà đại biểu HĐND Thành phố khóa XV!


Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu khai mạc

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ hai để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Thành phố, đồng thời xem xét một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố khóa XV, tôi trân trọng gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí đại biểu đại diện cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo quận, huyện, thị xã và các vị đại biểu HĐND Thành phố lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố!

Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố là kỳ họp đầu tiên sau khi bộ máy HĐND - UBND Thành phố được bầu tại kỳ họp thứ nhất đã đi vào hoạt động. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại kỳ  họp thứ nhất HĐND Thành phố khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố đã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, bắt tay vào chuẩn bị kỳ họp thứ 2 với tinh thần tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành sát, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô, có tính khả thi. Với sự chuẩn bị chu đáo của Thường trực HĐND, UBND Thành phố và các cơ quan liên quan, kỳ họp được tổ chức trong 3 ngày để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng:

Một là, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2016 của Thành phố.

6 tháng qua, Thành phố thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế trong nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới đang phục hồi, nhưng còn chậm và vẫn còn những tiềm ẩn khó lường. Tình hình biển Đông vẫn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với cố gắng của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô; phát huy thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 16, Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ 12; kinh tế xã hội Thành phố tiếp tục có chuyển biến. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng tăng 7,3%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 85.484 tỷ đồng,  (50,5% dự toán). Thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục thực hiện"Năm trật tự và văn minh đô thị" với cách làm sáng tạo, kiên trì, hiệu quả và thu được những kết quả tích cực. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt Thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, dân chủ, an toàn, tiết kiệm; ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Sau cuộc bầu cử, bộ máy chính quyền các cấp của thành phố đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhận thấy còn một số hạn chế, yếu kém như trong báo cáo của UBND Thành phố đã nghiêm túc chỉ ra như: một số chỉ tiêu kinh tế thấp hơn kế hoạch; công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số nơi còn chậm, chưa quyết liệt; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn đạt tỷ lệ thấp...

Những hạn chế, yếu kém nêu trên bên cạnh nguyên nhân khách quan, còn có những nguyên nhân chủ quan. Do vậy, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND nghiên cứu thấu đáo, thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để Thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2016.

Hai là, thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Đây là một nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI với mục tiêu “huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng: dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, có nhiều sản phẩm với hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững. Văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; quan hệ đối ngoại được mở rộng, nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô. Phát huy vai trò đầu tàu, trung tâm phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước”. Để có được kế hoạch kinh tế trình tại kỳ họp hôm nay, trong thời gian qua, nhằm phát huy trí tuệ và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, Thành ủy đã tổ chức nhiều hội nghị với sự tham dự đầy đủ của các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, các tôn giáo… để lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Và những ý kiến đó đã được Thành ủy tiếp thu đầy đủ, đưa vào Dự thảo. Theo quy định của Luật, hôm nay trình HĐND Thành phố thông qua. Trọng trách đặt lên các vị đại biểu HĐND Thành phố - đang công tác và am hiểu các lĩnh vực khác nhau, công tác ở các ngành khác nhau; đồng thời với vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô cần thảo luận và xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của Thủ đô; có tính khả thi và đi vào cuộc sống; góp phần đưa kinh tế xã hội Thủ đô phát triển xứng đáng với kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân.

Ba là, HĐND Thành phố xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố như: đặt tên, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố năm 2016; mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội; quy hoạch phát triển điện lực Thành phố giai đoạn 2016-2025, xét đến năm 2035; mức hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn Thành phố; mức chi hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nội quy kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV.

Bốn là, HĐND Thành phố tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND Thành phố khóa 15. Với tinh thần theo đến cùng những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm; HĐND Thành phố sẽ tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 14 HĐND khóa 14 (tháng 12/2015); đồng thời tiếp tục chất vấn đối với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bức xúc nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân Thủ đô và dư luận quan tâm.

Và cũng trong kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND Thành phố đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường vì đã vi phạm Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Kính thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu HĐND Thành phố!

Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, cần được xem xét một cách nghiêm túc, trách nhiệm và khả thi. Thay mặt Thường trực HĐND Thành phố tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân Thủ đô.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV.

Trân trọng cảm ơn!