Ban hành Kế hoạch triển khai thực thi Hiệp định EVFTA 

Xem với cỡ chữ
Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-XNK triển khai Kế hoạch triển khai thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu sẽ triển khai 25 nhiệm vụ, chia thành 5 nhóm công tác trọng tâm sau:

Một là, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cục Xuất nhập khẩu tập trung xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA trong tháng 6.2020. Cục cũng nghiên cứu và trao đổi với các nước liên quan (các nước ASEAN và Hàn Quốc) để hướng dẫn triển khai cơ chế cộng gộp mở rộng theo EVFTA.

Hai là, công tác tận dụng Hiệp định EVFTA để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.

Để triển khai các nhiệm vụ trên, Cục Xuất nhập khẩu sẽ chú trọng tổ chức làm việc với các Hiệp hội ngành hàng để xác định rõ các mặt hàng ta có lợi thế cũng như các biện pháp, giải pháp cần triển khai để tháo gỡ khó khăn, khai thông thị trường khi đã có ưu đãi thuế quan.

Đối với lĩnh vực xuất xứ hàng hóa, căn cứ kế hoạch của Bộ Công thương, nhu cầu của địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu sẽ thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho các cơ quan, tổ chức cấp C/O để các doanh nghiệp, hiệp hội nắm bắt được cơ hội cũng như quy trình, thủ tục để có thể sớm tận dụng ngay các cam kết ưu đãi.

Ba là, công tác theo dõi, đánh giá việc tận dụng Hiệp định EVFTA.

Các đơn vị được giao theo dõi tình hình xuất nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam vào thị trường EU, cập nhật các chính sách, biện pháp quản lý mới của EU có thể ảnh hưởng tới xuất khẩu của Việt Nam; tình hình sử dụng cam kết xuất xứ ưu đãi EVFTA và định kỳ báo cáo để có biện pháp tham mưu kịp thời, bảo đảm hiệu quả trong việc tận dụng tối đa ưu đãi do EVFTA mang lại.

Bốn là, công tác truyền thông, tuyên truyền và phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA.

Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo đảm hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích mà EVFTA mang lại, đồng thời có những chuẩn bị tốt nhất khi tham gia thị trường EU, bao gồm: Ưu đãi thuế quan từng mặt hàng, quy tắc xuất xứ… thông qua các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị hay các tài liệu, ấn phẩm, báo chí

Năm là, tăng cường quản lý nhà nước về công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ và chống gian lận xuất xứ hàng hóa.

Minh Hương