HĐND tỉnh Tuyên Quang - dấu ấn một nhiệm kỳ

Bài cuối: Nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật tại địa phương.

Giám sát bằng hình ảnh - chặng đường 15 năm

Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tuyên Quang những nhiệm kỳ gần đây liên tục được đối mới. Với phương châm bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, tiếp cận và lắng nghe ý kiến của cử tri, nhân dân, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh mỗi năm đã lựa chọn một nội dung giám sát chuyên đề, tập trung vào những vấn đề “nóng”, khó giải quyết, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của nhân dân; kết hợp nhiều chủ thể tham gia giám sát trong cùng một đợt để tránh phiền hà cho cơ sở. Kiến nghị sau giám sát cụ thể, rõ trách nhiệm, giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ.

Đặc biệt, hình thức giám sát có minh họa bằng hình ảnh đã được HĐND tỉnh Tuyên Quang kế thừa, phát huy từ năm 2006 (HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011), không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Điểm nổi bật là nhiều cuộc giám sát chuyên đề được thực hiện bằng hình ảnh có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ lực lượng đến phương tiện giám sát. Báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh được trình chiếu tại kỳ họp phản ánh đầy đủ, sinh động nội dung giám sát tại cơ sở.

Để thực hiện mỗi cuộc giám sát bằng hình ảnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã đầu tư xây dựng kịch bản giám sát, nghiên cứu và tìm hiểu kỹ thông tin từ cơ sở, xây dựng báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh cụ thể, khách quan, chân thực, mang tính thuyết phục cao. Kết quả giám sát là một kênh thông tin quan trọng, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định nhiều chủ trương trên các lĩnh vực. Qua đó, các cấp, các ngành khắc phục tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước.

Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang khảo sát tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang

Tổ chức thành công 8 phiên giải trình

Một điểm nhấn nữa trong hoạt động giám sát là việc tổ chức các phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Tại phiên họp đầu năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng chương trình hoạt động giám sát của mình. Trong đó, có kế hoạch tổ chức các phiên giải trình theo quy định, làm cơ sở để chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 8 phiên họp giải trình về các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như: Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh; việc đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn; việc quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh…

Thông qua các phiên giải trình đã làm rõ thực trạng hạn chế trong công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị; nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; giải pháp khắc phục và thời hạn giải quyết đối với các vấn đề, vụ việc cụ thể. Các cơ quan, đơn vị đã nâng cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều vấn đề quan trọng có tác động lớn, liên quan đến đời sống của nhân dân đã được tập trung giải quyết và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, số kiến nghị sau giải trình đã được giải quyết dứt điểm đạt 92,3% (48/52 ý kiến), có những vụ việc đã tồn đọng hơn 10 năm chưa được giải quyết dứt điểm, sau khi diễn ra phiên giải trình đã được khắc phục ngay.

Dân chủ, công khai trong hoạt động chất vấn

Giám sát bằng hình thức chất vấn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, bố trí thời gian thỏa đáng, nội dung chất vấn tập trung, có trọng điểm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đại biểu chuyên trách, từ đó lan tỏa đến các đại biểu tham dự kỳ họp. Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, với phương châm “hỏi thẳng, đáp trúng”, hoạt động chất vấn đã được thực hiện bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai; có những vấn đề đại biểu chất vấn nhưng người trả lời chưa thỏa đáng, đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi bổ sung, quá trình trao đổi, tranh luận đó đã làm rõ được vấn đề đại biểu chất vấn đeo bám.

Từ chỗ các kỳ họp đầu nhiệm kỳ có rất ít câu hỏi chất vấn, đến gần cuối nhiệm kỳ này, có kỳ họp HĐND tỉnh có tới 21 lượt đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn với 35 câu hỏi. Nhóm vấn đề chất vấn tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, bất cập trên nhiều lĩnh vực được cử tri quan tâm. Nội dung đại biểu chất vấn ngắn gọn, chính xác, người trả lời trách nhiệm, không né tránh, đúng phạm vi.

Sau chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh đều ban hành kết luận về trách nhiệm của người trả lời và các cơ quan liên quan, thời hạn cụ thể giải quyết các nội dung chất vấn; yêu cầu người được chất vấn phải báo cáo kết quả giải quyết trước đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương.

Phạm Thị Minh Xuân
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang