Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu với cử tri

Bài cuối: Ban hành nghị quyết về giải quyết kiến nghị cử tri 

Xem với cỡ chữ
Nhờ chủ động đổi mới trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều nội dung đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Trong đó, việc ban hành nghị quyết về giải quyết kiến nghị cử tri là một nét mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhằm tăng cường hiệu lực pháp lý trong giải quyết kiến nghị của cử tri.

>> Bài 1: Tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Thường xuyên chất vấn những nội dung tồn đọng

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tăng cường giám sát kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng cử tri dưới nhiều hình thức như: Giám sát đột xuất, giám sát trực tiếp tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thường lệ; tổ chức phiên giải trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND; thành lập đoàn giám sát của Thường trực HĐND, có đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tại địa phương và mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan giám sát trực tiếp tại hiện trường, nhất là đối với những kiến nghị chậm được giải quyết, kiến nghị kéo dài; tái giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị của HĐND tại cuộc giám sát trước.


Cử tri phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long phát biểu tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, thành phố
Ảnh: Thu Chung

Đặc biệt, ngay sau kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản phân công các Ban, các Tổ, các đại biểu theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND cũng chỉ đạo và giao trực tiếp cho các Ban HĐND chủ động khảo sát, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực phụ trách kết hợp lồng ghép với các cuộc giám sát, khảo sát khác của Ban, nhằm hạn chế và tránh chồng chéo nhiều cuộc giám sát tại địa phương, sở, ngành.

Mặt khác, tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các Ban, các đại biểu chuyên trách rà soát những kiến nghị còn tồn đọng kéo dài qua nhiều kỳ họp chưa được giải quyết, giải quyết chưa dứt điểm để đại biểu HĐND (đặc biệt đại biểu ứng cử tại địa phương) đưa ra chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, hoặc tại các hội nghị giữa hai kỳ họp. Điển hình như tổ chức phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Khóa 12 về “Một số mục tiêu, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh” vào tháng 10.2018; thực hiện Nghị quyết số 45/2016-HĐND của HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 “Về thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 - 2020” vào tháng 5.2019… về nội dung giải quyết kiến nghị cử tri để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp cam kết tiến độ giải quyết của các cơ quan chức năng.

Nhờ chủ động đổi mới trong hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều kiến nghị được chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân. Bên cạnh đó, trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tổng hợp ban hành Báo cáo giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị cử tri và Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Việc ban hành nghị quyết về giám sát giải quyết kiến nghị cử tri là một nét mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhằm tăng cường hiệu lực pháp lý đối với các cơ quan chuyên môn trong giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 5 nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, 6 nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là cơ sở để các đại biểu, cử tri và nhân dân giám sát cơ quan chức năng trong giải quyết, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của cử tri.

Công khai để cử tri giám sát kết quả giải quyết

Một nội dung cũng được Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm là công tác thông tin, tuyên truyền, xác định là cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa. Do đó, hình thức, nội dung thông tin tuyên truyền được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động TXCT, tiếp công dân đều được các cơ quan tuyên truyền phản ánh kịp thời trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức phong phú. Đáng chú ý, nhằm tăng cường việc nắm bắt kịp thời các kiến nghị, góp ý vào việc xây dựng dự thảo nghị quyết, cũng như việc hiến kế xây dựng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đã mở hòm thư điện tử và công khai trên các phương tiện thông tin để tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân (công khai hòm thư trên truyền hình tại các kỳ họp HĐND, tại Trang thông tin điện tử của HĐND, Cổng thông tin điện tử của tỉnh…).

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau các kỳ họp HĐND. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của địa phương về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân để cử tri, nhân dân nắm rõ và cũng là cơ sở để cử tri và nhân dân giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng. Thường xuyên định hướng, chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy được những kết quả tích cực đạt được; công khai những nội dung chưa được giải quyết giúp cử tri, nhân dân nắm bắt, theo dõi, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng và tạo đồng thuận trong dư luận xã hội.

TUẤN NGUYÊN