Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII

Tìm giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” 

Xem với cỡ chữ
​​​​​​​Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVIII, các đại biểu đã tiến hành hoạt động chất vấn bằng văn bản gửi đến các thành viên UBND tỉnh. Thời gian của phiên chất vấn được dành cho hoạt động thảo luận và xem xét, thông qua các quyết nghị tại kỳ họp. Dù cách thức triển khai có khác đi, song dưới sự điều hành linh hoạt, khoa học của chủ tọa, kỳ họp đã trở thành diễn đàn để toàn tỉnh tìm ra các giải pháp căn cơ tháo gỡ những "điểm nghẽn", khơi thông rào cản hướng tới sự phát triển chung.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh DƯƠNG VĂN THÁI: Tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”

Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra, UBND tỉnh sẽ triển khai đồng bộ 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là thực “nhiệm vụ kép” vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, nhanh chóng triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa mới được thông qua. Tập trung làm tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung cao chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tầm nhìn chiến lược, dài hạn…

Song song đó, tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành ở những ngành, lĩnh vực đang được đánh giá là còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong đó, s ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, logistics… Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chủ động đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài. Đẩy mạnh các biện pháp cải cách hành chính; hướng đến xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước theo phương châm "phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả”.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2020, tỉnh cũng tập trung là chuẩn bị tốt nhất các điều kiện tổ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Triển khai thực hiện tốt các Đề án: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025”; “đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021 - 2025”…

Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội BÙI THỊ THU THỦY: Tăng cường giải quyết việc làm, quản lý lao động

Trước những vấn đề đặt ra đối với nguồn lao động, việc làm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh sẽ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai “Đề án Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang đến năm 2030”. Trong đó, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sử dụng lao động hiệu quả, sử dụng lao động là người địa phương và lao động có kỹ năng nghề. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động và tạo việc làm tại chỗ cho lao động trên 45 tuổi…

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với trách nhiệm của mình cũng sẽ phối hợp đơn vị liên quan trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2021 - 2025 và các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổng kết, đánh giá cụ thể kết quả đạt được, các hạn chế trong việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động giai đoạn 2013 - 2020… Qua đó, xây dựng chương trình, kế hoạch giải quyết việc làm, quản lý lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nữ ở khu vực nông thôn, đặc biệt là lao động nữ trên 45 tuổi.

Giám đốc Sở NN - PTNT DƯƠNG THANH TÙNG: Xây dựng nông thôn mới... không có điểm kết thúc

 Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, tỉnh Bắc Giang đang tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã đã đạt chuẩn NTM nhằm thúc đẩy chuyển dịch kinh tế. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 40% số xã đạt NTM nâng cao, 10% số xã NTM kiểu mẫu, thu nhập bình quân/người gấp 1,2 - 1,5 lần so với bình quân toàn tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thời gian tới, sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch vùng huyện, xác định rõ lợi thế, thế mạnh của các xã để phát triển theo hướng: Xã có thế mạnh về nông nghiệp định hướng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư liên kết sản xuất; xã không có thế mạnh về nông nghiệp định hướng phát triển tiểu thủ công nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và quy hoạch khu, cụm công nghiệp tại địa bàn nông thôn để chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Vận động người dân thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung thu hút doanh nghiệp vào đầu tư. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Phát huy vai trò “bà đỡ” của các HTX nông nghiệp. Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP để khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương…

Giám đốc Sở Tài chính NGUYỄN TIẾN CƠI: Quyết liệt bảo đảm cân đối ngân sách

Có thể khẳng định, việc thực hiện dự toán ngân sách năm trong năm 2020 của tỉnh gặp nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đặc biêt, các khoản chi ngân sách phát sinh ngoài dự toán cho phòng, chống dịch và hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi; phòng chống dịch Covid-19... khá lớn. Do vậy, những tháng cuối năm, cần tập trung cao thực hiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn tạo tiền đề quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước… 

Nhằm quyết liệt bảo đảm cân đối ngân sách, tỉnh sẽ tập trung điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá, dự báo số thu ngân sách; chủ động các nguồn bù đắp hụt thu, tiết giảm chi với phương châm: Gảm số chi ngân sách tương ứng với giảm thu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản…

BẢO QUYÊN thực hiện

Truyền hình