Đại biểu chuyên trách - chủ công trong các hoạt động của HĐND

Bài 1: Yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND 

Xem với cỡ chữ
Có thể khẳng định, một trong những yếu tố góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp chính là vai trò của các đại biểu chuyên trách. HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XV có 12/69 đại biểu chuyên trách, tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 2 Trưởng ban chuyên trách là Ủy viên Thành ủy. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết XV của Đảng bộ thành phố.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, các đại biểu chuyên trách của HĐND thành phố Hải Phòng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Điều này được thể hiện rõ nét ở kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Góp phần quan trọng bảo đảm chất lượng các quyết sách

Thẩm tra là một trong những hoạt động cơ bản, trọng tâm của các Ban HĐND, trong đó đại biểu chuyên trách có vai trò chủ lực, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp có chất lượng đã cung cấp được nhiều thông tin cho đại biểu trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định. Chất lượng các nghị quyết được nâng lên rõ rệt do công tác thẩm tra luôn được các đại biểu chuyên trách chú trọng, có sự phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và các cơ quan chủ trì đề án ngay từ khi xây dựng hồ sơ dự thảo nghị quyết. Các đại biểu chuyên trách đã tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, đối chiếu với các quy định của pháp luật, nắm bắt thông tin nhiều chiều, nhất là ý kiến của cử tri am hiểu lĩnh vực. Trên cơ sở đó, xác định các vấn đề cần được xem xét kỹ và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.


Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường bộ ven biển (km 1+00) đến ngã ba Vạn Bún (đường Lý Thái Tổ), quận Đồ Sơn

Nhờ đó, các quyết sách của HĐND thành phố Hải Phòng sớm đi vào cuộc sống, tạo sự đột phá, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Có thể kể đến như: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp; cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công có khó khăn về nhà ở; cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố; cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế...

Đồng thời, giúp cho HĐND thành phố ban hành một số nghị quyết quyết định các chủ trương đầu tư dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa (nối giữa huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Dự án đầu tư xây dựng cầu Dinh (nối huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh (nối huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Những dự án này có ý nghĩa quan trọng về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, kết nối liên vùng, thiết thực triển khai Nghị quyết số 45 -NQ/TW của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tại các kỳ họp, cùng với thảo luận, xem xét các báo cáo của UBND thành phố và các cơ quan hữu quan, hoạt động chất vấn luôn được các đại biểu chuyên trách tích cực chuẩn bị nội dung, đặt câu hỏi và tranh luận, tạo không khí sôi nổi. 100% đại biểu chuyên trách đều gửi đến Thường trực HĐND các câu hỏi chất vấn, trung bình mỗi kỳ họp có khoảng 15 - 20 chất vấn của các đại biểu chuyên trách (trên tổng số 35 - 40 câu hỏi của các đại biểu). Nhiều chất vấn của các đại biểu chuyên trách được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, căn cứ pháp lý và thực tiễn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan. Một số nội dung chất vấn của đại biểu chuyên trách được chủ tọa kết luận, đề nghị lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành có cam kết, giải pháp cụ thể đã tạo sự chuyển biến ngay trên thực tế, được cử tri đồng tình ghi nhận, đánh giá cao. Đơn cử như việc thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; triển khai mô hình trường học mới VNEN; việc hỗ trợ gạch, xi măng cho gia đình người có công xây, sửa nhà ở; thực hiện một số cam kết của UBND thành phố và các thành viên UBND thành phố tại các kỳ họp trước...

Phát huy vai trò trong hoạt động giám sát

Là thành phần chủ yếu trong các cuộc giám sát, đại biểu chuyên trách HĐND thành phố Hải Phòng đã phát huy vai trò, đề cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, phát hiện vấn đề, đưa thông tin chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp pháp luật và thực tế ở địa phương với các luận cứ thuyết phục. Các chuyên đề giám sát tập trung vào một số vấn đề “nóng”, bức xúc, thậm chí có vấn đề rất phức tạp, được đông đảo cử tri quan tâm. Đó là: Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; việc thu hồi đất của các doanh nghiệp, dự án vi phạm Luật Đất đai; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư; kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý thu, chi và xử lý nợ đọng Quỹ Bảo hiểm xã hội; công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính trên địa bàn thành phố...

Bên cạnh đó, việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri cũng được các đại biểu chuyên trách quan tâm, giám sát cụ thể một số vụ việc nổi cộm, có đơn thư kéo dài nhiều năm, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết dứt điểm. Do vậy, các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của công dân cơ bản được giải quyết theo luật định, giảm bớt tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

Bùi Đức Quang - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng