Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp

Bài 1: Tháo gỡ vướng mắc 

Xem với cỡ chữ
Bên cạnh hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các phiên chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên và thể hiện ngày càng rõ vai trò giám sát, sự đồng hành với các cấp chính quyền của Thường trực HĐND thành phố. Qua đó, những vấn đề “hậu giám sát” được bàn bạc, trao đổi thẳng thắn và cùng nhau thống nhất giải quyết, góp phần thiết thực tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc, kiến nghị từ thực tiễn cuộc sống.

Duy trì tổ chức hàng tháng

Hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng được tổ chức từ năm 2013, ban đầu với hình thức là Hội nghị giám sát giữa hai kỳ họp. Qua quá trình thực hiện, căn cứ vào các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, cùng với thực tiễn, Thường trực HĐND thành phố Khóa IX đã tổ chức các phiên họp thường kỳ kết hợp với giải trình được tổ chức hằng tháng. Qua đó, đề nghị UBND thành phố và thủ trưởng các ngành có trách nhiệm liên quan báo cáo, giải trình cụ thể đối với những nội dung nghị quyết HĐND, Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố về những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; đồng thời, đề nghị UBND thành phố xem xét chỉ đạo tập trung giải quyết, có hướng xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại, bất cập.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức nhiều phiên họp thường kỳ hàng tháng với UBND, UBMTTQVN và Đoàn ĐBQH thành phố nhằm giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; các cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; về các kiến nghị qua giám sát của các Ban HĐND thành phố.

Hoạt động định kỳ duy trì hằng tháng này được tổ chức bài bản từ công tác chuẩn bị, tổ chức họp cũng như giám sát việc thực hiện các nội dung kết luận phiên họp. Đặc biệt là phần chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại các phiên họp tập trung xoay quanh những vấn đề an sinh xã hội, công tác quy hoạch, đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư, ô nhiễm môi trường; những bất cập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, chế độ chính sách cho các đối tượng; vấn đề cải cách thủ tục hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố, công tác khiếu nại tố cáo. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân cũng như trách nhiệm cụ thể của các ngành chức năng.

Các ý kiến chất vấn của đại biểu đều trên tinh thần xây dựng và phản ánh đúng ý kiến cử tri, chỉ ra đúng những vấn đề tồn tại, nhất là trong việc chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp. Những nội dung chất vấn, giải trình trao qua, đổi lại, các vấn đề được bàn bạc thống nhất tại mỗi phiên họp được chủ trì kết luận trên tinh thần góp ý thẳng thắn và xây dựng, đề ra những giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, yêu cầu và thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc. Có những vấn đề cần thời gian để chuyên sâu, những vấn đề bức xúc từ thực tiễn nhưng không thể ngày một, ngày hai giải quyết mà đòi hỏi cả một quá trình hay những giải trình của các ngành, các cấp chưa thỏa đáng… sẽ được tiếp tục cùng nhau bàn bạc tại phiên họp định kỳ của tháng tiếp theo.


Thường trực HĐND thành phố thống nhất nội dung, chương trình và chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện Chương trình “HĐND với cử tri” lần thứ 5
Ảnh Trọng Huy

Cầu nối giữa HĐND với cử tri

Việc chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng còn thể hiện qua tổ chức “Chương trình HĐND với cử tri”. Có thể nói, đây là một trong những hình thức nhằm đổi mới hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố đối với UBND, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trong việc thực hiện nghị quyết và thông báo, kết luận của HĐND; cũng như theo dõi, đôn đốc, giám sát UBND thành phố và các ngành chức năng trong công tác giải quyết đơn, thư công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định.

Chương trình đã thật sự tạo được cầu nối giữa HĐND với cử tri các địa phương trên địa bàn; được cử tri quan tâm, theo dõi, đồng hành. Những chất vấn và giải trình tại Chương trình phản ánh kịp thời các bức xúc trong cuộc sống đã được lãnh đạo thành phố lắng nghe, nắm bắt, có những chỉ đạo cụ thể, sát thực và đã có những chuyển biến tích cực. Thời gian qua, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố để đông đảo cử tri theo dõi và tham gia trực tiếp thông qua đường dây điện thoại “nóng”.

Có thể nói, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã không ngừng được cải tiến, đổi mới từ hình thức đến nội dung, vừa bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Qua đó cho thấy sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan liên quan ngày càng được chú trọng và tăng cường hơn. Đồng thời, hiệu quả từ các phiên họp cũng đã phản ánh được vai trò của Thường trực, các Ban HĐND thành phố ngày càng được khẳng định và nâng cao hơn; được chính quyền các cấp ghi nhận, được cử tri và nhân dân thành phố đồng tình ủng hộ. Qua đó, ngày càng đáp ứng tốt hơn nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

VIỆT LONG