Bạc Liêu: Sẽ ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin tại buổi họp báo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa IX mới đây, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.7. HĐND tỉnh sẽ thảo luận, quyết nghị 14 nghị quyết như: ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ban hành danh mục, mức thu, miễn giảm, quản lý và sử dụng lệ phí; thông qua dự án có sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt 3 phao quan trắc nước mặt tự động ở 3 vùng sinh thái khác nhau; quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với bí thư chi bộ và trưởng khóm, ấp nghỉ công tác; quy định mức khoán kinh phí hoạt động và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm, ấp; về việc đặt tên đường trên địa bàn huyện Đông Hải; kết quả giám sát tình hình và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020...

NGỌC HIỀN

Truyền hình