Bạc Liêu: Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân 

Xem với cỡ chữ

Kết quả giám sát tình hình thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư KNTC của công dân giai đoạn 2016 - 2018 tại UBND tỉnh của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Từ năm 2016 - 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn đã tiếp trên 13.100 lượt công dân đến yêu cầu, KNTC; tiếp nhận gần 1.800 đơn thư khiếu nại, đã giải quyết hơn 1.770 đơn, đạt 99%. UBND tỉnh đã ban hành 50 thông báo về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại đối với 50 trường hợp. Qua tiếp công dân, nhiều vụ việc phức tạp đã được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, từ đó có những giải pháp giải quyết dứt điểm, tạo được sự đồng thuận cho người khiếu nại... Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp khiếu nại chây ỳ, đòi hỏi không đúng chủ trương, chính sách, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực này, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, đối thoại với dân trong giải quyết khiếu nại; kiên quyết giải quyết dứt điểm những vụ việc đã có quyết định cuối cùng, không dây dưa kéo dài; kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng quyền KNTC làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự…

MAI LINH