Bạc Liêu: Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét việc giải ngân vốn dự án và vấn đề nhân sự 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.11, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua một số nội dung quan trọng.

HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh năm 2013 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, diện tích nhà ở của tỉnh đạt khoảng 19 triệu m2, đến năm 2025 đạt khoảng 22 triệu m2 và đến năm 2030 đạt khoảng 27 triệu m2. 


HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 23 của HĐND và Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019. Theo đó, nhiều dự án không đủ điều kiện giải ngân hết vốn kế hoạch năm 2019 do chưa tổ chức đấu thầu, vướng giải phóng mặt bằng, trong khi nhiều dự án có nhu cầu vốn nhưng đã giải ngân hết vốn kế hoạch; đồng thời phát sinh nhiều khoản chi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh do đó tỉnh cần điều chỉnh lại nguồn vốn.

HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường từ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đến Ba Đình, huyện Hồng Dân; Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu Tôn Đức Thắng đến Vườn Nhãn, thành phố Bạc Liêu; Dự án xây dựng kè chống ngập dọc Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

Đối với Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bạc Liêu năm 2020, HĐND tỉnh đã thông qua tổng biên chế hành chính cho các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020 là 1.639 biên chế, giảm 35 biên chế so với năm 2019; biên chế sự nghiệp là 14.304 biên chế, giảm 295 biên chế so với năm 2019.

HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Tài, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Lê Tấn Tới, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, do chuyển công tác khác; tiến hành bầu bổ sung ông Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị: UBND tỉnh tích cực quan tâm chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Từ nay đến cuối năm 2019, UBND tỉnh phải rà soát điều chỉnh giảm vốn đối với các dự án giải ngân chậm, không đạt tiến độ, ưu tiên vốn cho các dự án có khối lượng nhưng thiếu vốn và hoàn thành trong năm; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đến cuối năm 2019 đạt 95%.

Theo TTXVN