Bạc Liêu: Có phương án thực hiện lộ trình tự chủ 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Bạc Liêu và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu về tình hình sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế. Theo báo cáo, từ năm 2016 đến nay, Trường Đại học Bạc Liêu đã sắp xếp lại bộ máy, sáp nhập các phòng chức năng (từ 8 phòng giảm còn 6 phòng), tinh giản được 40 biên chế (vượt kế hoạch được giao là 32 biên chế). Theo báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, tổng số nhân lực hiện có là 1.037 người (709 người trong biên chế và 328 hợp đồng). Do số biên chế hàng năm của bệnh viện vẫn chưa đủ so với số lượng theo định mức quy định, để bảo đảm cho hoạt động chuyên môn, bệnh viện không thực hiện tinh giản biên chế.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đề nghị 2 đơn vị quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh theo đúng quy định; từng bước có phương án sử dụng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới hoạt động để từng bước thực hiện lộ trình tự chủ đã đề ra.

NGỌC HIỀN