Bắc Kạn: Khảo sát một số dự án cần thu hồi đất 

Xem với cỡ chữ

Để phục vụ việc thẩm tra dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thường lệ cuối năm, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát một số công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2020. Gồm: Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị tại tổ Xây Dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Dự án Kè chống xói lở bờ hữu sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn; Dự án Xây dựng cầu Đội Kỳ, thành phố Bắc Kạn; Dự án Thủy điện Khuổi Nộc, xã Lương Thượng; Dự án Khu thể thao, văn hóa huyện Ba Bể. Qua khảo sát, Ban sẽ kiến nghị với UBND tỉnh một số nội dung như: Cần có chính sách, giải pháp giải quyết việc làm, đào tạo, chuyển đổi nghề theo nguyện vọng của các hộ dân tại vùng bị thu hồi đất. Đối với các công trình, dự án chưa thực hiện quá 3 năm mà không thực hiện theo kế hoạch thì đưa ra khỏi danh mục cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

NGUYỄN VÂN