Bắc Giang: Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng phiên họp Thường trực và xử lý nhiệm vụ phát sinh 

Xem với cỡ chữ
Ngày 31.5, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các huyện, thành phố với chủ đề “Kinh nghiệm nâng cao chất lượng phiên họp Thường trực HĐND và xử lý nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp".

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận vào 2 nhóm vấn đề chính: Kinh nghiệm nâng cao chất lượng phiên họp Thường trực HĐND huyện; phân công nhiệm vụ và phát huy vai trò của các Ban HĐND trong tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND; kinh nghiệm nâng cao chất lượng xem xét, xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND và việc phân công nhiệm vụ, phát huy vai trò của các Ban trong tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND. Trong đó, làm rõ có các yếu tố tác động đến chất lượng của các phiên họp như: Việc chuẩn bị các nội dung trước khi đưa ra phiên họp; hoạt động tại phiên họp và hình thức quyết định tại phiên họp; những nhiệm vụ cần làm sau phiên họp. Đồng thời, nêu thực trạng hiện và cách thức xử lý để vừa bảo đảm thẩm quyền của HĐND, thẩm quyền của Thường trực HĐND, vừa bảo đảm tính cấp bách của nhiệm vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện nhiệm vụ; đồng thời ngăn ngừa sự tùy tiện, vượt quá thẩm quyền trong giải quyết công việc của cơ quan nhà nước…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh: Phiên họp Thường trực HĐND và xử lý nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp là những nội dung quan trọng trong hoạt động của HĐND. Để tổ chức phiên họp hiệu quả, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng, các Ban của HĐND huyện, thành phố cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm; đồng thời chuẩn bị kỹ chương trình cụ thể trong mỗi tháng. Trong phiên họp, nội dung chất vấn và giải trình phải được quan tâm hàng đầu, bởi nếu tổ chức tốt sẽ tác động lớn đến hiệu quả quản lý nhà nước và lòng tin của cử tri. Các vấn đề được lựa chọn bàn thảo phải cụ thể, thiết thực. Trong mỗi phiên họp, các Ban, Tổ, từng đại biểu HĐND phải nêu cao trách nhiệm.


Toàn cảnh Hội nghị 

Bên cạnh đó, để xử lý nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động của HĐND, chỉ rõ những việc HĐND ủy quyền cho thường trực HĐND vận dụng giải quyết. Khi có vấn đề phát sinh, giao cho Ban HĐND thẩm tra, làm căn cứ để Thường trực HĐND thảo luận, quyết định thông qua hoặc yêu cầu UBND bổ sung, chỉnh sửa. Với những nội dung đột xuất, cần có cơ chế giao ban, linh hoạt vận dụng hình thức lấy ý kiến các thành viên thông qua phiếu xin ý kiến trực tiếp. Điều này giúp giải quyết thấu đáo những vấn đề cấp bách xảy ra trong thực tiễn mà vẫn bảo đảm đúng trình tự theo quy định. Mặt khác, Thường trực, các Ban, đại biểu các huyện, thành phố quan tâm nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật ở từng lĩnh vực, nhất là công tác quy hoạch, quản lý đất đai; thu hút đầu tư; bảo vệ môi trường, nhằm phát huy tối đa vai trò trong hoạt động của HĐND các cấp…

Tin, ảnh: BÁCH HỢP