Bắc Giang: Cần quản lý chặt hoạt động xuất khẩu lao động 

Xem với cỡ chữ

Khảo sát việc chấp hành các quy định pháp luật về xuất khẩu lao động (XKLĐ) trên địa bàn giai đoạn 2017-2019 tại Sở LĐ, TB và XH, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận: Toàn tỉnh hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhìn chung, các doanh nghiệp này thực hiện nghiêm các quy định trong việc tuyển chọn lao động tại địa phương; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về số lượng người đã xuất cảnh; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình lao động làm việc ở nước ngoài… Tuy nhiên, việc nắm tình hình hoạt động, cách thức tổ chức và kết quả XKLĐ của các doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ; còn lao động bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng, chủ yếu ở Hàn Quốc...

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Hà Văn Bé đề nghị đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các địa phương, ngành chức năng để quản lý chặt lĩnh vực này; tập trung phân loại, đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài… Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách XKLĐ về các xã, thôn, giúp lao động nâng cao nhận thức, lựa chọn ngành nghề, thị trường an toàn, phù hợp.

BÁCH HỢP