Thời sự

Hội thảo Nâng cao hiệu quả Kỳ họp Quốc hội

Ngày 8.7, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (VPQH) phối hợp với Cơ quan quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả Kỳ họp QH. Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Thúy Chinh, Giáo sư Tsuboi Yoshiharu, Chủ tịch Ủy ban Cố vấn của Dự án JICA đồng chủ trì Hội thảo.