Bắc Giang

Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất

21:42 | 19/02/2020
Ngày 19.2, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019 tại các huyện Yên Thế và Tân Yên.

Tại huyện Yên Thế, Đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn. Trong đó, đã chú trọng tuyên truyền đến người dân, tạo sự đồng thuận trong việc tạo quỹ đất; quan tâm đến công tác lập quy hoạch; tập trung đầu tư và thu hút đầu tư thực hiện các dự án; công tác quản lý XDCB trong điều kiện còn nhiều khó khăn được quan tâm và ngày càng có chuyển biến. Qua đó, đã tạo các lô đất, quỹ đất đáp ứng được nhu cầu đất ở của người dân, góp phần tăng thu ngân sách, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giai đoạn 2015 - 2019, toàn huyện triển khai đầu tư 34 dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở. Trong đó, 30 dự án đầu tư công; 4 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Tuy nhiên, huyện chưa tập trung ban hành chương trình phát triển nhà ở theo quy định; mặc dù thực hiện nhiều dự án nhưng đều là dự án nhỏ; công tác quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức; thực hiện giải phóng mặt bằng không đúng quy định…


Đoàn giám sát làm việc tại huyện Yên Thế Ảnh: Bảo Trâm

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Yên, giai đoạn 2015 - 2019, toàn huyện có 86 dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở. Các dự án khu đô thị, khu dân cư mới khi triển khai mang lại hiệu quả, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn kinh phí để xây dựng các công trình phúc lợi cho địa phương; quá trình thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật; công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng được các đơn vị thực hiện đúng quy định, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Tuy nhiên, việc kết nối các hạng mục hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, điện chưa được chú trọng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn; các dự án trên địa bàn đều có quy mô nhỏ, chất lượng một số dự án chưa được quan tâm, có dự án mới xây dựng xong đã sụt lún, công trình chưa có người đến ở đã hư hỏng, một số dự án chưa hoàn thiện hạ tầng đã đưa ra đấu giá…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh đề nghị các huyện quan tâm chấn chỉnh, chỉ đạo tốt việc thực hiện, điều chỉnh quy hoạch các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở; tập trung xây dựng kế hoạch phát triển quỹ đất; phân công, phân nhiệm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, công khai thu hút đầu tư; xây dựng quy hoạch dân cư bài bản; khắc phục cách làm phân tán, nhỏ lẻ, phải tập trung gắn với phát triển dân cư, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nghiêm, cố gắng không để sai phạm trong các giai đoạn tiếp theo; tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tính lộ trình và thời gian thực hiện cho đúng; nâng cao trách nhiệm tập thể, trách nhiệm cá nhân, rõ người rõ trách nhiệm trong thực hiện các nội dung liên quan…

Tin và ảnh: HUYỀN LOAN - NGUYỄN ÁNH