Bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số

13:24 | 18/11/2019
Sáng 18.11, tại Hà Nội, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại Đại hội.

Theo Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam Nông Quốc Bình, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam được tổ chức trong thời điểm đất nước có nhiều bước phát triển mới, trong không khí nỗ lực phấn đấu của cả nước nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, trong sự đổi thay phát triển từng ngày của vùng đồng bào dân tộc thiểu số những năm qua.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hội viên dự Đại hội sẽ cùng đánh giá những thành tựu cũng như những mặt còn non kém, thách thức của văn hóa nghệ thuật dân tộc thiểu số những năm qua, đồng thời định hướng, giải pháp khắc phục, đề xuất phương hướng trong thời kỳ tới.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, thời gian qua, trong đời sống văn nghệ chung của cả nước, bộ phận văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số đã có bước phát triển mới. Đội ngũ văn nghệ sĩ của dân tộc thiểu số đã sáng tạo thêm nhiều tác phẩm, công trình ngày càng chất lượng. Hội đã đặc biệt chú ý nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, được thực hiện đồng thời với nhiệm vụ sáng tạo những giá trị mới về văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc. Tuy nhiên, đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số giữa các vùng miền, các dân tộc còn có sự chênh lệch khá lớn; văn học nghệ thuật thiểu số tuy phát triển mạnh nhưng ít tác phẩm có nội dung tư tưởng và nghệ thuật cao để lôi cuốn, hấp dẫn đông đảo độc giả và khán giả vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như cả nước; chưa có nhiều tác phẩm hay về đề tài đổi mới ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số...


Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những kết quả của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, của toàn thể hội viên, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân tộc ít người nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả kết sức đáng trân trọng đó đã góp phần thiết thực và hiệu quả vào xây dựng, phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Theo Phó Thủ tướng, nhiệm kỳ tới, một trong những nhiệm vụ vừa có tính chiến lược, vừa cấp bách của Hội là xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ sáng tác, biểu diễn, sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình, cả về số lượng và chất lượng, vững vàng và tài năng, am hiểu sâu sắc văn hóa của dân tộc mình, gắn bó mật thiết với quê hương, nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật và hấp dẫn với quần chúng. Cùng với đó là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò của các chi hội tỉnh, thành phố, các chuyên ngành, lĩnh vực, tăng cường sự phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các hội chuyên ngành và với các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương... góp phần vào sự nghiệp xây dựng văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Tin và ảnh: Ng. Phương