Nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND

Video clip - Tư liệu chất vấn sinh động

08:15 | 11/09/2019
Với những cách làm linh hoạt, nhất là việc bố trí một thời lượng thích hợp trình chiếu video clip về các vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến nội dung chất vấn thu thập được, ý kiến đối thoại với người dân để đại biểu theo dõi trước khi bước vào phiên chất vấn; đồng thời tổ chức truyền hình trực tiếp phiên họp này, hoạt động chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã được nhân dân và cử tri tin tưởng. UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành đã nhận thấy trách nhiệm, từng bước khắc phục và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài.

Xây dựng video clip về những vấn đề bức xúc

Để hoạt động chất vấn thực sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả, giải quyết tốt những bức xúc của Nhân dân, đòi hỏi nỗ lực của nhiều chủ thể. Trong đó, quan trọng nhất là đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Theo đó, đại biểu HĐND phải am hiểu, có bản lĩnh, dám hỏi, dám “truy vấn” đến cùng. Trước khi chất vấn, đòi hỏi người đại biểu phải tìm hiểu kỹ, thu thập thông tin và có bằng chứng xác thực về vấn đề mình chất vấn. Câu hỏi gắn với hệ quả pháp lý buộc người trả lời chất vấn phải giải trình rõ đúng, sai và xác định rõ trách nhiệm. Sau trả lời chất vấn, những hứa hẹn của người bị chất vấn phải được quan tâm theo dõi và tăng cường giám sát chặt chẽ thì kết quả thu được sau hoạt động chất vấn mới thực sự hiệu quả. Vì vậy, nên tăng số đại biểu HĐND chuyên trách; quy định Trưởng, Phó Trưởng ban là cán bộ chuyên trách để hoạt động của HĐND, các Ban HĐND có chiều sâu, chuyên nghiệp hơn, góp phần đắc lực nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của HĐND.

Thực tế cho thấy, vấn đề được chọn để chất vấn cần lưu ý: Đó là vấn đề quan trọng, bức thiết trong cuộc sống có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, liên quan đến lợi ích của nhiều người dân; có những vấn đề đưa ra chất vấn để được cử tri hiểu, chia sẻ và đồng thuận để tạo sức mạnh tổng hợp, nhằm đưa ra giải pháp thực hiện tốt nhất những vấn đề còn khó khăn trong thực tế. 

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức các phiên chất vấn về các nội dung cụ thể như: Một số dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thực hiện chậm, kéo dài thời gian gây bức xúc trong Nhân dân; tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư do một số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm gây ra vẫn còn phổ biến; ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải ở một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp; ô nhiễm môi trường biển ở một số khu vực; tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán vật liệu xây dựng đất, cát, sỏi, quặng trái phép còn diễn biến phức tạp; tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng; việc giao khoán rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015 của Chính phủ còn chậm…

Sau khi thống nhất chọn nội dung chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công các Ban HĐND tỉnh khảo sát đối với những nội dung thuộc thẩm quyền. Quá trình tổ chức khảo sát tại các đơn vị, địa phương, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình xây dựng video clip làm tư liệu về những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm phục vụ cho việc chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn họp đánh giá sơ bộ kết quả, đồng thời có văn bản gửi đại biểu HĐND tỉnh để đặt câu hỏi chất vấn. Trước khi bước vào phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đã bố trí một thời lượng thích hợp (khoảng 10 - 12 phút) trình chiếu video clip về các vấn đề nổi cộm, bức xúc nội dung liên quan đến nội dung chất vấn thu thập được và ý kiến đối thoại với người dân để đại biểu theo dõi.


Một phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa

Từng bước khắc phục, giải quyết những vấn đề nổi cộm

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức theo hình thức hỏi đáp ngắn gọn. Theo đó, thời gian hỏi không quá 3 phút, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu người chất vấn nêu giải pháp thực hiện. Thời gian trả lời không quá 5 phút, yêu cầu nói rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Phát huy vai trò của nhạc trưởng, Chủ tọa điều hành số lượng từng đợt các câu hỏi của đại biểu đặt ra và thời gian chuẩn bị của người trả lời sao cho hợp lý và không gây tẻ nhạt không khí tại nghị trường. Quá trình điều hành, Chủ tọa nên tham gia ý kiến ngắn gọn, khách quan để làm sâu sắc thêm vấn đề quan tâm. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh - Truyền hình của tỉnh để Nhân dân và cử tri theo dõi.

Sau phiên họp chất vấn, có thể chọn lựa vấn đề đưa vào nghị quyết chung hoặc nghị quyết chuyên đề. Báo cáo với cử tri kết quả các vấn đề đã được chất vấn để cử tri cùng giám sát (có thể bằng hình thức trực tiếp qua hội nghị, qua TXCT hoặc bằng hình thức gián tiếp qua báo chí, thư…). Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND tỉnh thực hiện các giải pháp đã nêu. Nếu cần thiết, Thường trực HĐND tỉnh có thể lựa chọn vấn đề đưa vào chương trình giám sát của HĐND, tái giám sát và tiếp tục chất vấn… Trong kỳ họp HĐND, yêu cầu UBND báo cáo việc thực hiện các giải pháp về vấn đề chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND trước theo quy định.

Qua thực tiễn cho thấy, cách làm trên đã góp phần thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa. Các thành viên dự họp đã xác định trách nhiệm cụ thể, nêu những giải pháp để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời yêu cầu thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc. Nhân dân và cử tri đã tin tưởng vào các hoạt động của đại biểu dân cử; UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành đã nhận thấy trách nhiệm của mình, từng bước khắc phục và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, kéo dài. Một số nội dung đã được khắc phục như: Công tác quản lý nhà nước về xử lý hành vi vi phạm trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến du lịch; vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải ở một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường nội thành, nội thị đã từng bước được khắc phục; việc giao khoán rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9.9.2015 của Chính phủ đã được UBND tỉnh ban hành quyết định triển khai thực hiện…

TRẦN VĂN