15 Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận được phê duyệt

17:16 | 10/09/2019
Thông tin trên do Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều ngày 10.9.

Theo ông Nguyễn Xuân Linh, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo và hoàn thành việc rà soát, đánh giá các tiêu chí kinh tế - xã hội so với tiêu chí của Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; đồng thời đã xây dựng kế hoạch thực hiện bằng 15 đề án thành phần. Đây là các đề án nhằm hoàn thành các tiêu chí thực hiện Đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận.


Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh thông tin tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 10.9

Cụ thể, Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Anh theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý chính quyền đô thị giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; Đề án hoàn thiện và phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng xử lý nước thải trên địa bàn huyện theo tiêu chí đô thị giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo.

Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xây dựng huyện Đông Anh thành quận giao đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo; Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2023 và những năm tiếp theo; Đề án phát triển giáo dục đào tạo huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; Đề án bảo tồn, phát huy các bộ môn văn hoá, thể thao truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; Đề án quản lý ao hồ trên địa bàn huyện theo hướng đô thị; Đề án trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn; Đề án hoàn thiện hệ thống chiếu sáng; Đề án xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hoá, khu thể thao thôn, tổ dân phố huyện giai đoạn 2017-2020; Hoàn thiện và triển khai thực hiện Đề án xây dựng công an huyện thành công an quận; Tập trung hoàn thiện hạ tầng và đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu thực hiện đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận; Đề án lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn huyện; Đề án lập quy hoạch các điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn huyện; Đề án Đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá làng cổ theo 15 Đề án huyện phê 24 xã, thị trấn. Khảo sát đề lập Đề án đầu tư, bảo vệ giữ gìn và phát huy giá trị các làng cổ. Tập trung thực hiện các Đề án thành phần thuộc Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận.

Được biết, từ nay đến cuối năm2019, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức đánh giá các Chương trình công tác trọng tâm các Đề án, Kế hoạch lớn để xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nội dung đảm bảo Chương trình đạt kết quả tốt nhất, huyện cũng sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ các tiêu chí so với Đề án Đầu từ xây dựng huyện Đông Anh thành quận và Đề án đầu tư xây dựng xã-thị trấn thành phường. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian sớm nhất-triển khai có hiệu quả 15 Đề án thành phần.

Tin và ảnh: Trần Hải