Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học

10:20 | 10/09/2019
Tại sự kiện đi bộ vận động toàn dân Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã ký kết chương trình phối hợp Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019 - 2024 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gi.

Chương trình phối hợp hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện; phổ biến kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức nhiều chương trình để triển khai tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; đồng thời tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông cho các em học sinh và phụ huynh. Sự kiện đi bộ vận động toàn dân Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em nằm trong chuỗi các sự kiện tuyên truyền phối hợp giữa Bộ Giao dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, nhằm đạt được mục tiêu đến năm 2020 có trên 80% trẻ em được đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện cùng phụ huynh, đã được đặt ra trong Chỉ thị số 04/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các hoạt động của chương trình cũng hướng đến hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trong toàn dân và kêu gọi toàn dân “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã tích cực phối hợp nhằm tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên, thông qua nhiều chương trình như Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2013 - 2018; chương trình ký kết triển khai hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2018 - 2023; chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2019 - 2024...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, hiện nay cả nước có hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, chiếm gần 1/4 dân số của cả nước. Khi tham gia giao thông, nếu không bảo đảm an toàn, các em có thể là nạn nhân nhưng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Chính vì vậy, việc tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cam kết sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trong cả nước phối hợp với Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giáo dục an toàn giao thông tại tất cả các địa phương.

Vân Phi