Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bùi Bằng Đoàn với cách mạng Việt Nam

Đề cao kỷ cương phép nước, chống tiêu cực

08:13 | 10/09/2019

Ngày 23.11.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra Đặc biệt. Ban Thanh tra đặc biệt không chỉ có chức năng của Thanh tra Chính phủ như hiện nay mà còn có các chức năng mà cơ quan điều tra của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hiện nay đang đảm nhiệm. Với vai trò là Trưởng ban Thanh tra đặc biệt, Cụ Bùi Bằng Đoàn đã luôn sát cánh bên cạnh Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh để chỉ đạo thực thi những nhiệm vụ về thanh tra kinh tế - xã hội.

Ban Thanh tra đặc biệt giúp cho các cơ quan lãnh đạo phát hiện ra những sai lầm, khuyết điểm của các đối tượng quản lý để kịp thời khắc phục và hướng vào việc tìm ra nguyên nhân của các sai lầm khuyết điểm đó, đặc biệt là nguyên nhân từ bản thân cơ chế chính sách pháp luật, những sơ hở trong các quy định, những yếu kém trong các khâu lãnh đạo, quản lý để kiến nghị với Đảng và Nhà nước kịp thời có cách chủ trương, biện pháp, quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, hoạt động thanh tra những năm 1945 - 1946 chỉ mới giải quyết một số vụ việc điển hình, chủ yếu ở địa bàn thuộc các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Khu 4 cũ. Có thể coi đây là thời kỳ thành lập và bắt đầu hoạt động của ngành Thanh tra.

Thành tựu to lớn nhất của Ban Thanh tra đặc biệt trong giai đoạn này là góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo, củng cố mặt trận dân tộc thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ, giải phóng và xây dựng đất nước. Bằng những hoạt động cụ thể, lực lượng thanh tra do Cụ Bùi Bằng Đoàn dẫn dắt đã góp phần củng cố, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch. Đây là một trong những nhân tố quyết định dẫn tới mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Cụ Bùi Bằng Đoàn cùng Ban Thanh tra đặc biệt đã nghiên cứu đơn, thư khiếu nại, tố giác của người dân và trực tiếp đi các địa phương, giải quyết được nhiều vụ việc. Tháng 1.1946, Ban Thanh tra đặc biệt đã trao đổi ý kiến với Tỉnh ủy Nam Hà trả tự do cho hơn một phần ba trong số 60 người bị giam giữ không thỏa đáng. Đầu tháng 2.1946, Ban Thanh tra đặc biệt thanh tra vụ tham ô của ông Chủ tịch X, làm rõ sai phạm và yêu cầu ông ta từ chức. Giữ tháng 2.1946, Ban Thanh tra đặc biệt về tỉnh Thanh Hóa để giải quyết vụ kêu oan của những người bị bắt ở tỉnh này; sau khi điều tra rõ tình hình, Ban Thanh tra đặc biệt quyết định thả tự do cho hơn 10 người bị bắt oan… Đây chỉ là một số vụ việc điển hình trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Ban Thanh tra đặc biệt đã làm được, hầu hết các vụ việc đó đều có liên quan đến nhiều mặt trong đời sống xã hội, từ việc giải quyết vấn đề tham ô, lạm dụng quyền lực cho đến việc bảo vệ tự do, giải oan cho người dân.

Có thể khẳng định, ngay từ khi hình thành và bắt đầu hoạt động của lực lượng Thanh tra Việt Nam, dù phải hoạt động trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn mọi bề, nhưng lực lượng Thanh tra, đứng đầu là Trưởng ban Thanh tra đặc biệt Cụ Bùi Bằng Đoàn đã góp phần tích cực vào việc đề cao kỷ cương phép nước, chống tiêu cực, tham nhũng trong bộ máy chính quyền; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Lê Đức Trung - Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ
H. Ngọc lược ghi