Góc nhìn

Nợ ảo, lo thật

08:06 | 08/09/2019
Nợ ảo là khoản nợ không có khả năng thu hồi nhưng vẫn phải theo dõi, giám sát cập nhật, đánh giá hàng quý, hàng năm. Đây là công việc khó khăn mà ngành thuế phải gánh bảo đảm việc phân loại nợ chính xác, quản lý chặt chẽ không để thất thoát. Tuy nhiên, những bất cập phát sinh từ nợ ảo nếu không được xử lý đúng đắn sẽ lại chồng chất những con số ảo không thể xử lý được. Mặt khác, nợ thuế không có khả năng thu hồi tạo áp lực lớn về chi phí quản lý, nhân lực quản lý, kéo dài năm này qua năm khác.

Có thể thấy, những con số nợ ảo gia tăng khó xử lý ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cho thấy những bất cập trong phương thức quản lý loại nợ này. Theo Cục Thuế TP Hà Nội, tính đến tháng 8.2019 có tới 315.680 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh không khai báo với cơ quan thuế. Số nợ khó thu tăng cao chủ yếu do tăng tiền chậm nộp. Riêng tiền chậm nộp của nhóm khó thu mỗi năm phát sinh gần 500 tỷ đồng. TP Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng tương tự “tới nay Cục Thuế TP đang quản lý 233.000 đối tượng không còn địa điểm kinh doanh; Với tổng số nợ là 6.631 tỷ đồng, trong đó tiền chậm nộp là 2.138 tỷ đồng. Cứ qua mỗi năm tiền nộp chậm sinh ra khoảng 10%, là 600 tỷ cộng dồn vào tổng số nợ”.

Rõ ràng vấn đề nợ thuế, đặc biệt là nợ khó đòi, “nợ ảo” đang là vấn đề tồn tại trong công tác quản lý thuế. Vấn đề này đã được xử lý một bước trong Luật Quản lý thuế vừa được QH thông qua. Luật đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ. Theo đó, đối với các đối tượng người nộp thuế đã chết hoặc được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chờ giải thể; doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được khoanh nợ thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trong tổng số hơn 79.000 tỷ đồng nợ thuế, có hơn 39.000 tỷ đồng nợ không có khả năng thu. Đến nay sau khi phân loại, căn cứ vào các tiêu chí hiện hành, số nợ đủ điều kiện để xóa chỉ khoảng 9.000 tỷ đồng tiền chậm nộp và tiền phạt chậm nộp. Còn lại, chủ yếu là phần nợ gốc. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, từ 1.7.2020 nếu bảo đảm các điều kiện thì mới được xem xét để xóa nợ. Tuy nhiên việc xem xét khoanh nợ đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ; đúng đối tượng, đúng quy định; quá trình thực thi phải bảo đảm đưa ra tiêu chí, nguyên tắc thống nhất và thực thi đúng; có thanh kiểm tra để bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng. Nếu không sẽ lại phát sinh hiện tượng tiêu cực trốn thuế, né thuế…

Hiện, ngành thuế đang gấp rút xây dựng các văn bản hướng dẫn thi Luật Quản lý thuế bảo đảm thực thi khi luật có hiệu lực tháng 7.2020. Đây sẽ là những quy định cụ thể hóa thực thi luật. Các quy định phải bảo đảm tinh thần của luật; làm rõ thẩm quyền khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, phân cấp cho thủ trưởng cơ quan quản lý thuế; bổ sung quy định thời điểm không tính tiền chậm nộp đối với các trường hợp được khoanh nợ…  làm cơ sở pháp lý trong quá trình thực thi.

Thanh Hà