Ban quản lý Dự án các công trình huyện Mường Nhé

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

08:00 | 05/09/2019
Những năm qua, được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư hầu hết dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, dự án chương trình mục tiêu, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác đầu tư cho huyện Mường Nhé, Ban Quản lý Dự án (QLDA) huyện Mường Nhé (Điện Biên) đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý các dự án đầu tư, góp phần bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các công trình trên địa bàn.

Theo báo cáo của Ban QLDA huyện Mường Nhé, năm 2018, bằng nguồn vốn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Ban QLDA huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình nước sạch tại xã Mường Toong, Sen Thượng, Sín Thầu. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư mới công trình thủy lợi Nậm Là 2 (xã Mường Nhé) và công trình đường Nậm Vì - Nậm Sin trên địa bàn. Về thực hiện Đề án 79, kênh nội đồng Nậm Pố 1+2+3 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ban tiếp tục triển khai các dự án thành phần như công trình thủy lợi Nậm Chà Nọi (xã Quảng Lâm); nhà sinh hoạt cộng đồng các bản Nậm Chà Nòi 2 (xã Quảng Lâm) và Huổi Hốc (xã Nậm Kè)… đều đang được thi công, bảo đảm đúng tiến độ.


Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé Lê Hồng Thắng

Bên cạnh đó, Ban còn được giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án thành phần các điểm sắp xếp, ổn định dân cư như phương án sắp xếp ổn định điểm bản Huổi Lích 1, điểm bản Lỳ Mà Tá 2 (Tá Sú Lình), Chuyên Gia 3 (xã Nậm Kè) và bản Huổi Thanh 1… qua đó giúp nhân dân ổn định chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ và đủ điều kiện phát triển sản xuất. Ngoài ra, Ban còn nhận bàn giao và tiếp tục thực hiện tốt các dự án điểm sắp xếp, ổn định dân cư như bản Tân Phong (xã Mường Nhé); bản Tiên Tiến, bản Nậm Kè 1 và bản Thống Nhất (xã Chung Chải) chuyển giao từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên và các điểm bản Mường Nhé 1, Mường Nhé 2 (xã Mường Nhé) chuyển giao từ Công ty CP cao su Mường Nhé sang.

Qua những công trình đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, dân sinh đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trong huyện. Đặc biệt, tính dân chủ trong khâu giám sát đầu tư xây dựng được bảo đảm, các công trình đầu tư xây dựng đều được họp bàn từ xã để thống nhất, các xã đều có ban giám sát hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với giám sát kỹ thuật của Ban quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình.

Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện Mường Nhé cho biết: Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện chủ yếu là đường giao thông nội bản, liên bản; đường điện và hệ thống trụ sở xã, nhà văn hóa xã và các trường học. Để các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng thì công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hồ sơ thiết kế tốt thì quá trình triển khai thi công thuận lợi; nhà thầu nhiều kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính thì tiến độ, chất lượng công trình bảo đảm.Trong quá trình thi công các công trình, dự án, lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA huyện được phân phụ trách thường xuyên xuống công trường theo dõi, giám sát, nắm tình hình triển khai của từng gói thầu, đơn vị nhà thầu.


Xã Sín Thầu - Mường Nhé

Để nâng cao chất lượng quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng, trước khi triển khai thi công, Ban QLDA huyện đã yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm tra lại địa hình, mặt bằng thi công để điều chỉnh, phê duyệt lại thiết kế và khối lượng dự toán cho phù hợp, bảo đảm khối lượng trong hồ sơ mời thầu, sát với thực tế sau đó mới triển khai mời thầu. Đồng thời cắt cử cán bộ giám sát theo từng dự án, lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra nên nắm bắt tình hình kịp thời để đưa ra các chỉ đạo hợp lý. Ban đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, khắc phục khó khăn để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thi công. Đối với vật liệu chưa đảm bảo, Ban cương quyết yêu cầu đưa ra khỏi công trường thi công và vận chuyển vật liệu bảo đảm đưa vào công trình theo đúng báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án và từ chối nghiệm thu các hạng mục không đảm bảo chất lượng. Hợp tác với các nhà thầu uy tín như công ty TNHH Nam Thành Điện Biên thực hiện bảo đảm các hạng mục công trình. Trường hợp nhà thầu thi công không đủ năng lực, sau một vài lần nhắc nhở, đôn đốc không thực hiện thì sẽ tiến hành thay thế hoặc cắt chuyển khối lượng cho nhà thầu phụ.

Một dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả thì không thể thiếu vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng được hưởng lợi từ dự án. Những năm qua, khi UBND huyện có chủ trương, giao nhiệm vụ cho Ban triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, Ban QLDA đã kịp thời thông báo, gửi văn bản đến UBND xã, cộng đồng dân cư có dự án đi qua để chính quyền và nhân dân được biết và phối hợp trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thi công. Chính quyền địa phương, cộng đồng các bản là những giám sát cộng đồng, cùng phối hợp cán bộ giám sát của Ban thường xuyên kiểm tra, phản ánh về tiến độ, chất lượng thi công công trình.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhất định do nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng chưa đạt hiệu quả cao dẫn đến thời gian xây dựng kéo dài, công tác vận động nhân dân ở một số công trình để giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế. Trong thời gian tới Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Mường Nhé sẽ tăng cường quản lý dự án, giám sát thực hiện từ khâu bắt đầu thực hiện dự án cũng như kết hợp với UBND các xã để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và triển khai theo kế hoạch được giao”, ông Lê Hồng Thắng nhấn mạnh. 

Tùng Lâm