Tuyên bố chung của các đối tác ba bên Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế

15:36 | 27/08/2019
Tại Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) (1919-2019), các đối tác ba bên của Việt Nam gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã ra tuyên bố chung.

Theo đó, các đối tác ba bên của Việt Nam hoan nghênh Báo cáo về Tương lai Việc làmTuyên bố Thế kỷ của ILO đưa ra nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Tổ chức và cam kết sẽ hợp tác cùng với ILO thực hiện những giải pháp để tận dụng cơ hội, vượt qua những thách thức về lao động, việc làm trong bối cảnh kỷ nguyên số, già hóa dân số và biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu.


Các đối tác ba bên của Việt Nam và Tổ chức Lao động quốc tế  ra tuyên bố chung

Các đối tác ba bên của Việt Nam một lần nữa khẳng định và tôn vinh những tư tưởng và tầm nhìn vượt thời đại, mang tầm quốc tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lao động và an sinh xã hội. Những tư tưởng đó vẫn tiếp tục soi sáng trên con đường Việt Nam đổi mới và hội nhậpthông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, đầu tư vào con người với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong tương lai việc làm, đổi mới công tác giáo dục và dạy nghề, cải cách hệ thống bảo hiểm xã hội, chú trọng việc nâng cao năng suất và phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng lực của các chủ thể để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Các đối tác ba bên cùng với những bên liên quan của Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với ILO phấn đầu cho mục tiêu việc làm bền vững và thỏa đáng cho tất cả mọi người và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn về Tương lai Việc làm được nêu trong bản Tuyên bố Thế kỷ của ILO mới được thông qua tại Hội nghị Lao động Quốc tế có ý nghĩa lịch sử được tổ chức vào tháng 06 năm 2019mà các đối tác ba bên của Việt Nam đã tự hào cùng tham dự.

Trên đây là Tuyên bố chung ba bên được Chính phủ và các đối tác ba bên của Việt Nam nhấttrí thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2019 tại Hà Nội.

Bình Nhi ghi