Đồng Nai đi đầu trong phát triển loại hình bệnh viện tư nhân hiện đại

00:11 | 26/08/2019
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai - BS. Phan Huy Anh Vũ cho biết, Đồng Nai là địa phương sớm đi đầu trong xã hội hóa thiết bị y tế và huy động tư nhân tham gia vào phát triển dịch vụ y tế với loại hình bệnh viện tư nhân hiện đại. Tiếp đó, ngành đã tiếp tục đẩy mạnh thay đổi tinh thần thái độ phục vụ trong bệnh viện nhằm tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân.

Để tạo bước đi tắt đón đầu trong chăm sóc sức khỏe người dân, BS. Phan Huy Anh Vũ cho biết Đồng Nai đã sớm bắt tay xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, đó là xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân. Đến nay đã khởi tạo hồ sơ của 3 triệu người dân và sẽ kết nối hồ sơ này với các bệnh viện.

Sở Y tế cũng đã chọn Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Long Khánh để xây dựng thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trước khi triển khai đồng loạt ở các bệnh viện còn lại, vì đây là những bệnh viện lớn, có hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có lượng bệnh nhân đông.

Dù xác định việc xây dựng nền y tế thông minh của Đồng Nai còn rất gập ghềnh, nhưng BS. Phan Huy Anh Vũ tin “có bước đi sẽ có đích đến”. Vì vậy trong thời gian tới sẽ là cuộc chạy đua để Đồng Nai có thể là tỉnh đầu tiên hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử cho toàn bộ người dân.

Anh Hiến