Hải Phòng: Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách

23:53 | 14/08/2019
UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 40

Qua 5 năm triển khai, Chỉ thị số 40 đã đi vào cuộc sống và tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Chỉ thị đã tạo chuyển biến rõ nét trong sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH, là một trong những nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên. Qua đó hoạt động tín dụng chính sách ngày càng hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng nâng lên. Tính đến 30.6, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt gần 2.893 tỷ đồng, tăng hơn 1.030 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 12%/năm; tổng nguồn vốn ngân sách thành phố chuyển sang Ngân hàng CSXH thành phố đạt gần 150 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng so với năm 2014...

Tuy nhiên, qua 5 năm triển khai Chỉ thị số 40 vẫn tồn tại những hạn chế như việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị này của một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn chưa thực sự quyết liệt, thiếu thường xuyên; chất lượng tín dụng tại một số địa phương chưa đồng đều; tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác ở một số nơi chưa chủ động trong công tác quản lý nguồn vốn...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích mà các cấp ngành, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị số 40.

Phó Chủ tịch thành phố lưu ý, cấp ủy chính quyền các cấp cần tích cực, chủ động thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 40 và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị. Kịp thời chủ động xem xét, giải quyết các đề xuất kiến nghị liên quan đến hoạt động tín dụng CSXH. Các quận, huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác sang Ngân hàng CSXH. Các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công việc đã được Ngân hàng CSXH ủy thác, bảo đảm việc cho vay đúng chính sách, đúng đối tượng. Đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng CSXH; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách, bảo đảm đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo…

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40.

Tin và ảnh: Bùi Linh - Sĩ Nghiêm