Tăng cường phối hợp hoàn thành tốt các đề án về địa chất, khoáng sản

19:44 | 13/08/2019
Chiều ngày 13.8 tại Hà Nội, tại Hội nghị Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên lưu ý: Đơn vị cần tăng cường nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hoàn thành tốt các đề án Chính phủ. Đặt biệt là Đề án Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá ở các vùng miền núi Việt Nam và Đề án Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam.

Theo Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Trần Tân Văn, từ đầu năm đến nay, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản được  Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện 13 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 11 đề tài khoa học công nghệ trong đó có: 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia; 2 nhiệm vụ Nghị định thư; 5 nhiệm vụ cấp Bộ; 3 nhiệm vụ cấp cơ sở; 3 dự án sự nghiệp kinh tế và tiếp tục triển khai 2 đề án Chính phủ….

Viện cũng đã tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát việc triển khai các đề tài, dự án, đặc biệt là 2 đề án: Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá ở các vùng miền núi Việt Nam và Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ.

Đối với Đề án Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá ở các vùng miền núi Việt Nam, Viện đang tiến hành chuyển giao kết quả, hướng dẫn quản lý, sử dụng các sản phẩm thực hiện của đề án cho các đơn vị sử dụng ở Trung ương và các địa phương đã điều tra để phục vụ công tác cảnh báo về nguy cơ trượt lở đất đá. Đồng thời, đã triển khai công tác khoan và quan trắc địa chất thủy văn; tiến hành tổng kết công tác điều tra, đánh giá nguy cơ sập sụt khu vực thị trấn Bằng Lũng và vùng lân cận huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn...

Đặc biệt năm 2019, Viện cũng đang triển khai nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên Địa chất Toàn cầu Lý Sơn, Quảng Ngãi và hỗ trợ tỉnh Đăk Nông xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên Địa chất Đăk Nông là công viên địa chất toàn cầu.

Tin và ảnh: Bảo Hân