Bắc Ninh: Thực hiện tốt hơn hoạt động chất vấn, giải trình

01:12 | 13/08/2019

Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã tại các huyện Tiên Du, Thuận Thành. Qua giám sát cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND 2 huyện và các xã, thị trấn kiện toàn tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động khá nền nếp, hiệu quả. Tuy nhiên, việc bố trí Trưởng ban HĐND cấp huyện kiêm nhiệm phần nào chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động của Ban; tại một số kỳ họp, vẫn có tình trạng dự thảo nghị quyết không bảo đảm nội dung và thời gian quy định nên không được thông qua; chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp chưa cao, ít đại biểu tham gia; một số kiến nghị sau giám sát chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, các Ban của HĐND cấp xã còn lúng túng về phương pháp và chưa thường xuyên.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. HĐND các huyện tập trung làm tốt hơn hoạt động chất vấn, giải trình; đổi mới hoạt động TXCT, nhất là TXCT chuyên đề; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đổi mới hình thức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho các ban của HĐND cấp xã.

MAI PHƯƠNG