Hà Giang: Rà soát, thu gọn tích hợp các chính sách theo nhóm lĩnh vực

00:25 | 12/08/2019

Kết luận phiên họp thường tháng 7 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhất trí với các ý kiến tham gia thảo luận, yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7, chương trình công tác tháng 8.2019 của HĐND tỉnh. Đối với dự thảo Kế hoạch giám sát kết quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn, yêu cầu Văn phòng tiếp thu ý kiến phát biểu để chỉnh sửa, bổ sung Đề cương và biểu tổng hợp, sắp xếp thời gian, địa điểm, thành phần tổ chức tiến hành giám sát cho phù hợp. Về Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các cấp lần thứ 3 tại huyện Bắc Quang, giao Văn phòng nghiên cứu, tham mưu chủ đề Hội nghị, rà soát thành phần tham dự.

Về những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh rà soát lại các nghị quyết về cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, bảo đảm thu gọn tích hợp các chính sách theo nhóm lĩnh vực để tập trung nguồn lực, phát huy hiệu quả; cần rà soát, đánh giá cơ chế hỗ trợ xi măng theo Đề án 1 triệu tấn xi măng của tỉnh…

PHƯƠNG LAN