Lào Cai: Sẽ giám sát công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

00:25 | 12/08/2019
Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa triển khai kế hoạch giám sát thường xuyên công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn từ năm 2017 đến hết tháng 7.2019, gồm các nội dung: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai; việc thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc trong việc phòng chống thiên tai và ứng cứu thảm họa về thiên tai; công tác dự báo những vùng có nguy cơ bị thiên tai; việc chuẩn bị tái định cư tại nơi an toàn cho người dân sống trong vùng nguy cơ thiên tại di chuyển đến; di chuyển nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai; tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại chỗ khi xảy ra thiên tai; kết quả công tác cứu hộ, cứu nạn, giải quyết hậu quả thiên tai; việc tiếp nhận, phân phối hàng, tiền cứu trợ, ủng hộ đến các hộ dân; công tác ổn định đời sống và phục hồi, phát triển sản xuất của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sau thiên tai... Dự kiến kế hoạch giám sát trong tháng 8.2019.
HƯƠNG NGUYỄN