Cà Mau: Sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện dân chủ cơ sở

00:25 | 12/08/2019

Tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thời gian giám sát chuyên đề về thực hiện dân chủ cơ sở vào cuối tháng 8; giám sát về thực hiện dân vận chính quyền vào cuối tháng 9 năm 2019. Qua đó, đại biểu đã đóng góp trực tiếp vào nội dung của các dự thảo kế hoạch giám sát, báo cáo và gửi về Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp chung. Riêng dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh rút 2 văn bản ra khỏi nội dung kỳ họp và đưa vào kỳ họp cuối năm 2019 để bảo đảm quy trình, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát những nội dung cần trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, kịp thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đưa vào dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; đề nghị các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh Cà Mau”.

NGỌC PHẠM