Lào Cai: Giám sát về hiệu quả sử dụng, quản lý vốn vay tại huyện Bảo Yên

22:16 | 10/08/2019

Kết quả giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Bảo Yên về hiệu quả sử dụng và quản lý vốn vay thực hiện các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn cho thấy: Từ năm 2015 đến hết năm 2018, trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện 3 dự án có sử dụng vốn vay Quỹ phát triển đất; tổng mức đầu tư là 156.044,16 triệu đồng. Về cơ bản, các dự án được triển khai đã tạo quỹ đất để đầu tư các công trình công cộng, tạo quỹ đất sắp xếp dân cư và để có quỹ đất bán đấu giá góp phần tăng thu ngân sách địa phương... Tuy nhiên, quá trình thi công san gạt mặt bằng, công trình phải tạm dừng thi công do chưa có nơi đổ đất, đá; do chờ điều chỉnh quy hoạch nên Quỹ phát triển đất mới chỉ giải ngân được hơn 60% tổng số vốn vay; công tác rà soát, khảo sát thực địa chưa tính hết các đối tượng thuộc diện phải đền bù trong quá trình giải phóng mặt bằng, nên phải bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng, dẫn đến vượt tổng mức đầu tư công trình...

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã cùng các cơ quan, đơn vị trao đổi những vấn đề cần tiếp tục quan tâm và đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo đảm theo kế hoạch đề ra; thống nhất với UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, Quỹ phát triển đất tiếp tục ra hạn hợp đồng cho vay vốn đối với công trình chưa hoàn thành để bố trí kinh phí chi trả cho các nhà thầu tiếp tục thi công.

HÀ THIỆP