Hộp thư bạn đọc

22:16 | 10/08/2019

Báo Đại biểu Nhân dân đã nhận được văn bản của cơ quan chức năng trả lời đơn của ông, bà sau:

* Công văn số 1215/UBND của UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình thông báo về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Nhạn, thường trú tại: Xã Thái Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đơn được chuyển đi theo Công văn số 284/ĐBND.

* Công văn số 1423/UBND - TCD của UBND tỉnh Hậu Giang thông báo về kết quả giải quyết đơn của ông Lê Ngọc Sáng, thường trú tại: Số 164/50/4, khu vực 5, phường V, thành phố Vị Xuyên, tỉnh Hậu Giang. Đơn được chuyển đi theo Công văn số 191/ĐBND.

* Công văn số 55/TB - TANDTC - VP của Tòa án Nhân dân Tối cao thông báo về kết quả giải quyết đơn của ông An Viết Niên, thường trú tại: Thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đơn được chuyển đi theo Công văn số 324/ĐBND.

Trân trọng thông tin đến bạn đọc được biết.