Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

09:46 | 10/08/2019
Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Họp báo Giới thiệu Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019).

Ngày 26.7.2013, Thường vụ Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là sự cụ thể hoá việc học tập và làm theo tấm hương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI; Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời kỳ mới.

Đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Cuộc vận động đã được Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp uỷ, chính uỷ, chính trị viên, chủ huy các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm thêm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đây cũng là tình cảm, sự tôn kính của cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam với Bác Hồ kính yêu; góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào, mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” tiêu biểu, có sức lan toả sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội, tiêu biểu như mô hình “Tự soi, tự sửa”; “Thực hiện theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Nêu cao trách nhiệm, chấn chỉnh phong cách”; “5 không, 3 phát huy”; “Giờ học tự quản”; “Giờ học kiểu mẫu”; “Đôi bạn cùng tiến”; “Nâng bước em đến trường”; “Bệnh viện văn hoá”, “Đảo là nhà, cán bộ, chiến sĩ đều là anh em”; “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”; “Đảo là nhà, tàu là nhà, biển cả là quê hương”; “Thao trường không khói thuốc”; Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Phụ nữ quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”…

Cuộc vận động đã tạo động lực cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu vươn lên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xứng đáng là đội quân chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định tặng bằng khen cho 203 điển hình tiên tiến gồm 84 tập thể, 119 cá nhân được các đơn vị trong toàn quân tôn vinh ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị quân sự địa phương, các học viện, nhà trường, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ. Thông qua sơ kết, Cuộc vận động cũng đã tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trao đổi, phổ biến, kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả.

Tin và ảnh: Nhật Phương