Sửa luật phải hướng tới sửa cái chung, tránh tình trạng luật chạy theo luật

18:55 | 09/08/2019
Đó là một trong những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo Những định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai về một số quy định chung; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chế độ sử dụng một số loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ( TN-MT) tổ chức sáng ngày 9.8, tại Hà Nội.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế (Tổng cục Đất đai) Nguyễn Vân Anh cho biết, mặc dù đã có nhiều thành tựu, song đến nay một số quy định chung của Luật Đất đai; những quy định về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất; chế độ sử dụng một số loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai… bộc lộ những hạn chế, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Đơn cử, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai, hiện nay tình trạng giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay còn kéo dài, người dân phần lớn chỉ gửi đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai đến cơ quan hành chính mà không muốn khởi kiện ra Tòa án; nhiều trường hợp phải giải quyết nhiều lần không chấm dứt do đã giải quyết lần 2 mà nguồi dân vẫn gửi đơn đến cơ quan hành chính đề nghị giải quyết và gửi đơn khiếu nại quyết định hành chính ra Tòa án; một số trường hợp từ vụ việc giải quyết tranh chấp chuyển thành vụ việc giải quyết khiếu nại; dẫn đến cơ quan hành chính phải mất nhiều thời gian, kinh phí, nhân lực cho việc giải quyết, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác. Nguyên nhân chủ yếu là do Điều 203 của Luật Đất đai chưa quy định thời hiệu khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính có thẩm quyền… Theo đó, Dự thảo Luật Đất đai dự kiến sửa đổi những vấn đề liên quan đến hòa giải tranh chấp đất đai; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai Điều 203…nhằm khắc phục tình trạng giải quyết tranh chấp đất đai còn kéo dài; giảm áp lực cho cơ quan hành chính về thời gian, kinh phí, nhân lực cho việc giải quyết tranh chấp gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác…

Góp ý vào dự thảo sửa đổi Luật Đất đai về những vấn đề nêu trên, các đại biểu thống nhất cao với các điều khoản, phương án mà dự luật đưa ra. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng đề xuất, việc sửa luật Đất đai cần quan tâm giải quyết những vấn đề chung trước tiên, sau đó mới đến những vấn đề riêng. Bởi vấn đề chung mà không giải quyết, chỉ chú ý đến vấn đề riêng thì cuối cùng vẫn phải quay về sửa vấn đề chung. Trong làm luật, trong cái chung, cái riêng, phải lấy tính hợp lý làm căn cứ, nếu cứ sửa luật cho phù hợp thì chúng ta luôn luôn chạy theo.

Tin và ảnh: B. Hân