Hà Nội:

Tăng cường phối hợp thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm

00:12 | 09/08/2019
Ngày 8.8, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã TXCT chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của QH về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới. Dự và chủ trì có Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 42, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp xử lý nợ xấu; tập trung nhân lực tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan pháp luật để hỗ trợ công tác thu hồi nợ. Thường xuyên tổ chức truyền thông tới các đơn vị, bộ phận trực thuộc các nội dung của Nghị quyết 42 để áp dụng trong công tác xử lý nợ xấu. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá lại các khoản nợ để xem xét áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định. Qua đó, lũy kế từ 8.2017 đến nay, nợ xấu xử lý theo Nghị quyết 42 của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 46,48 nghìn tỷ đồng…

Tại Hội nghị, cử tri kiến nghị Bộ Công an cần có văn bản hướng dẫn để phân công trách nhiệm cụ thể cơ quan Công an các cấp hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự trong quá trình triển khai Nghị quyết 42; các bộ ngành, địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu Thủ tướng Chính phủ có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng liên quan đến thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm và nộp thuế khi chuyển nhượng tài sản bảo đảm; bổ sung trường hợp sang tên, đăng ký quyền sở hữu bất động sản liên quan đến việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vào các trường hợp tạp thời chưa thu thuế…

Bên cạnh đó, đại diện ngân hàng kiến nghị cần có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Hợp đồng bảo đảm hiện nay theo điều kiện bắt buộc của Nghị quyết 42, vì áp dụng trong thực tế phát sinh nhiều bất cập. Ngành chức năng, cơ quan công an, chính quyền địa phương cần tăng cường phối hợp đối với tổ chức tín dụng trong các trường hợp thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm; giảm bớt thủ tục, quy phạm pháp luật không cần thiết khi áp dụng; cần có thị trường mua bán nợ rộng rãi có sự tham gia của ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế; cho phép tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại bán nợ xấu công khai, minh bạch…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các ĐBQH tiếp thu đầy đủ kiến nghị của cử tri, phản ánh với UBTVQH khi được lấy ý kiến về nội dung này.

Tin và ảnh: KHÁNH DUY