56/63 địa phương thu ngân sách cao hơn cùng kỳ

00:10 | 09/08/2019
Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 7.2019 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách 7 tháng ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, thu nội địa tháng 7 ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2018. Kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2019 tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 4,9 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở giá dầu thanh toán bình quân đạt khoảng 65 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 1,03 triệu tấn. Lũy kế 7 tháng thu 34,35 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, giảm 3,4% so cùng kỳ năm 2018.


Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 17,9%

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 13,5 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 15 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2018. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, cơ quan hải quan đã đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa, kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan thuế - hải quan - kho bạc - các ngân hàng thương mại, mở rộng kết nối thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp, đồng thời, tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi tháng 7 ước đạt 110,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 776,86 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2018. Với cân đối ngân sách tháng 7 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình. Tổng số đã phát hành được gần 137,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 13,62 năm, lãi suất bình quân 4,93%/năm.

Cũng theo Bộ Tài chính, 7 tháng năm 2019, Việt Nam ký kết 3 hiệp định vay vốn nước ngoài với ADB, trị giá khoảng 333,4 triệu USD. Tính đến ngày 20.7, giải ngân nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 55 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20.7, giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.226,5 triệu USD, tương đương 28.282 tỷ đồng.

H. Loan