Nâng cao vị thế HĐND trong hệ thống chính trị

08:00 | 02/08/2019
Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã không ngừng đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đặc biệt quyết liệt việc “rõ người, rõ trách nhiệm” để có thể đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại của năm 2018 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đồng thời nâng cao vị thế của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Cụ thể hóa nhiệm vụ bằng các “đầu việc”

Để không ngừng đổi mới và hoàn thiện hơn nữa các hoạt động của mình, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND thành phố, được nhân dân Thủ đô hoan nghênh, ghi nhận và đánh giá cao.

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm, trong đó đã cụ thể hóa 273 “đầu việc” chia đều trong từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các Ban và Văn phòng HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả”. Kết quả, qua 6 tháng đầu năm 2019, 143 nội dung công việc đã được triển khai, đạt 57% kế hoạch, cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, HĐND thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả 137 nhiệm vụ mới phát sinh theo chỉ đạo và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Đáng chú ý, nhằm khắc phục ngay tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND năm 2018 đã được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra, đó là chất lượng hoạt động của HĐND cấp quận, huyện, thị xã và xã phường, thị trấn còn chưa đồng đều. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã xây dựng lộ trình khắc phục với những nội dung, biện pháp đồng bộ, khả thi; công tác chỉ đạo được thực hiện quyết liệt với kế hoạch hết sức cụ thể, “đúng người, đúng việc” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

“Trong đó, điểm nhấn phải kể đến là “Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019” được Thường trực HĐND thành phố tổ chức với rất nhiều đổi mới, từ việc gửi báo cáo tới các đại biểu nghiên cứu trước, việc trình bày báo cáo tại hội nghị theo hình thức phóng sự truyền hình trực quan, sinh động. Đặc biệt, công tác thi đua khen thưởng đối với hoạt động HĐND các cấp của thành phố được quan tâm, tạo không khí đổi mới, phát động các phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố” - Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định.

Nâng cao chất lượng hoạt động các Tổ đại biểu HĐND thành phố

Ngoài ra, nét mới trong hoạt động HĐND thành phố trong năm nay chính là quy định để Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố chuyên trách dự các phiên giải trình của HĐND quận, huyện, thị xã; sau đó tổng hợp, nhận xét đánh giá về chọn nội dung, phương thức, mô hình tổ chức, kết quả chuyển biến ra sao sau giải trình… Qua đó các đại biểu, Tổ đại biểu sẽ theo dõi, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả và chấn chỉnh sự hình thức (nếu có); đồng thời làm căn cứ, tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua đối với từng đơn vị. “Đặc biệt, năm nay HĐND thành phố cũng yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố mỗi năm phải dự ít nhất 1 kỳ họp của HĐND xã, phường, thị trấn nơi đại biểu ứng cử để theo dõi, nắm bắt thực tiễn, tình hình ở cơ sở, gần dân” - bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Đồng thời, Thường trực HĐND thành phố cũng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã, trong đó trọng tâm là tổ chức 2 hội nghị tọa đàm chuyên đề với Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND quận, huyện, thị xã; đại diện lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Tại các buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung: Tổ chức kỳ họp HĐND; hoạt động giám sát (chất vấn, trả lời chất vấn, tổ chức phiên giải trình, giám sát chuyên đề...); mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, UB MTTQ; công tác tiếp xúc cử tri; hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền về hoạt động của HĐND… Qua nắm bắt tình hình, Thường trực HĐND thành phố đã có những định hướng, hướng dẫn kịp thời, cụ thể, đúng quy định pháp luật đối với hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã.

“Ngay sau những buổi tọa đàm, lãnh đạo HĐND quận, thị xã, phường tiếp thu những kinh nghiệm thu được để tập huấn cho các cơ sở, tạo điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp tiếp cận các kỹ năng hoạt động cũng như nâng cao ý chí, bản lĩnh của người làm công tác HĐND. Từ đó giúp HĐND các quận, thị xã phát huy vai trò của đại biểu trong hệ thống chính trị và trách nhiệm của đại biểu chuyên trách, tạo sự lan tỏa trong việc phát huy các kỹ năng hoạt động của HĐND các cấp” - Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

NGUYÊN KHÔI