Công khai 242 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí

07:43 | 26/07/2019
Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 242 doanh nghiệp nợ thuế, phí trên địa bàn đợt tháng 7.2019 với số nợ 528,1 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong số này có rất nhiều các doanh nghiệp đã bị công khai nợ thuế trước đó nhưng vẫn tiếp tục chây ỳ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Trong danh sách này, có 157 đơn vị thuộc diện công khai lần đầu với số nợ hơn 290 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp và các khoản liên quan đến đất.
L. HUỲNH