Kho bạc Nhà nước

Kiểm soát chi theo đúng kỷ luật ngân sách

07:41 | 22/07/2019
Trong 6 tháng đầu năm nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi ngân sách.

Thu ngân sách đạt 52,68% dự toán

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo Báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống KBNN tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại nhà nước để tăng cường phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt. Qua đó, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Ngoài ra, bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 30.6.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm.


Đại diện các đơn vị phát biểu tại hội nghị sơ kết của Kho bạc Nhà nước

Phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019

Từ nay đến cuối năm, hệ thống KBNN tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các đề án, chính sách thực hiện kế hoạch, Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 theo đúng tiến độ đặt ra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2019; mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; tiếp tục mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng, góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN.

Ngoài ra, toàn hệ thống KBNN tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Trong công tác kiểm soát chi ngân sách, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát 415.258 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Đồng thời, toàn hệ thống đã giải ngân trên 107.691 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 29,7% kế hoạch.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thu ngân sách tốt, tiến độ giải ngân vốn đầu tư các tháng đầu năm thấp, tồn ngân quỹ nhà nước cao, KBNN đã chủ động điều hành khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường hợp lý, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu chi trả nợ ngân sách. Tính đến ngày 8.7.2019, KBNN đã huy động được 115,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 37,7% kế hoạch năm.

Với đích đến là kho bạc điện tử vào năm 2020, KBNN đang tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại KBNN cấp tỉnh theo hướng rút ngắn tối đa số bước, giảm tối thiểu thời gian xử lý và bảo đảm được yêu cầu quản lý. Đồng thời, KBNN đang trình Bộ Tài chính ban hành và sẽ ban hành theo thẩm quyền các quyết định sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN cấp tỉnh và các phòng thuộc KBNN cấp tỉnh; nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tương ứng, đồng bộ về quy trình xử lý giao dịch điện tử qua trang thông tin dịch vụ công của KBNN trong hệ thống để thực hiện từ 1.10.2019.

Việc gì chưa làm, phải quyết liệt triển khai ngay

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, năm 2019 là năm quan trọng đối với hệ thống KBNN để thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Theo đó, để phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng Giám đốc yêu cầu trước mắt, toàn hệ thống KBNN phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2019 cũng như các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN. Tổng Giám đốc đề nghị, ngay sau hội nghị sơ kết, thủ trưởng các đơn vị KBNN cần rà soát các công việc được đề ra từ đầu năm; việc gì còn chưa làm được thì phải quyết liệt triển khai ngay trong những tháng còn lại của năm.

Đối với các đề án chính sách trọng tâm như dự thảo Đề án Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021 - 2030, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn đề nghị toàn hệ thống phải tập trung nguồn lực để hoàn thiện trên cơ sở các khuyến nghị của các chuyên gia trong và ngoài nước. Cùng với đó, Tổng giám đốc KBNN cũng yêu cầu các vụ, cục chức năng thuộc KBNN phải bám sát tiến độ để trình Chính phủ nghị định về cải cách hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc. Đối với quản lý thu chi ngân sách nhà nước, các đơn vị KBNN trực thuộc phải bám sát chỉ đạo của các cấp để tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong công tác quản lý. Đồng thời, các đơn vị KBNN cũng phải tăng cường kiểm soát chi ngân sách theo đúng kỷ luật ngân sách, đảm bảo hồ sơ gửi đến kho bạc được giải quyết nhanh nhất, cán bộ không sách nhiễu....

“Nhiệm vụ những tháng còn lại của hệ thống KBNN hết sức nặng nề, nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, toàn hệ thống KBNN quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”, Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Vy Hương