21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung

23:03 | 18/07/2019
Theo UBND thành phố, tính đến hết tháng 6.2019, toàn thành phố có 70 cụm công nghiệp đang hoạt động, trong đó có 21 cụm công nghiệp đã có trạm xử lý nước thải tập trung. Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành xây dựng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020-2025; trình phương án đấu thầu, đặt hàng cung ứng dịch vụ duy trì thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố…
L. HUỲNH