Kho bạc Nhà nước sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

19:20 | 16/07/2019
Sáng 16.7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của hệ thống KBNN.

Toàn cảnh Hội nghị 

Thu ngân sách đạt 52,68% dự toán

Trình bày Báo cáo sơ kết, Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Việt Hồng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, KBNN tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại nhà nước, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN.

Ngoài ra, bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 30.6.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm.

Trong công tác kiểm soát chi, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của ngân sách nhà nước.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát 415.258 tỷ đồng, đạt 39,8% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Đồng thời, toàn hệ thống đã giải ngân trên 107.691 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 29,7% kế hoạch.

Đối với công tác huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2019 trong bối cảnh thu ngân sách tốt, tiến độ giải ngân vốn đầu tư các tháng đầu năm thấp, tồn ngân quỹ nhà nước cao, KBNN đã chủ động điều hành khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường hợp lý, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu chi trả nợ ngân sách. Tính đến ngày 8.7.2019, KBNN đã huy động được 115.869,5 tỷ đồng, tương đương 37,7% kế hoạch năm.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

Trong 6 tháng cuối năm, hệ thống KBNN tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng, triển khai các đề án, chính sách thực hiện kế hoạch, Chiến lược phát triển KBNN và nhiệm vụ chuyên môn năm 2019 theo đúng tiến độ đã đề ra. Song song với đó, toàn hệ thống tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019. Mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Tiếp tục mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng, thanh toán bằng thẻ tín dụng góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt tại KBNN.


Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống KBNN trong thời gian vừa qua; đồng thời  chỉ rõ hạn chế ở cả trung ương và địa phương trong công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Tạ Anh Tuấn đề nghị Thủ trưởng và cán bộ chủ chốt toàn hệ thống KBNN cần nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Trong đó Tổng Giám đốc KBNN nhấn mạnh đến một số nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực như: Xây dựng cơ chế chính sách; Quản lý thu, chi ngân sách; Công tác huy động vốn và điều hành ngân quỹ; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy; Công tác quản lý cán bộ; Công tác thanh tra, kiểm tra; Công tác quản lý tài chính nội ngành; Công tác công nghệ thông tin... Đồng thời, các đơn vị KBNN phải thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời báo cáo về KBNN các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, những bất cập về cơ chế, chính sách để KBNN kịp thời nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho các KBNN cơ sở tổ chức triển khai thực hiện, ngăn ngừa triệt để việc lợi dụng sơ hở để vi phạm.

Vy Hương