Bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái

22:29 | 14/07/2019
Qua hai ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái”, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã bế mạc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng Đại hội bức tranh “Bác Hồ và Bác Tôn” 

Tham dự bế mạc Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Văn Thống; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và đại diện lãnh đạo MTTQ các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La cùng 193 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh...

Tại phiên bế mạc, đại hội tiếp tục nghe tham luận của các đại biểu, đại diện cho các hội, liên hiệp, tổ chức trong tỉnh. Báo cáo của MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết: 5 năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Hoạt động của Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ tỉnh cho đến Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đều có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Sự phối hợp với chính quyền, đoàn thể khá chặt chẽ; các chương trình, cuộc vận động đều được triển khai sâu rộng, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cả nước chung tay vì người nghèo”…  quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, nhất là trong tổ chức bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; hoạt động giám sát, phản biện rõ nét hơn; thường xuyên tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhân dân với QH, HĐND các cấp; sử dụng các quỹ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình tốt trên tất cả lĩnh vực. Tổ chức, bộ máy, biên chế nhất là tổ chức bên trong từng cơ quan mặt trận được sắp xếp lại tinh gọn hơn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động… Năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái vinh dự là 1 trong 18 đơn vị cấp tỉnh được nhận cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại phiên bế mạc, Đại hội thông qua báo cáo kết quả hiệp thương, thống nhất số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 85 người. Kết quả phiên họp đầu tiên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Khóa XV đã hiệp thương, ông Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã giới thiệu và bầu đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XV với các mục tiêu cụ thể, đồng thời, thống nhất với 5 chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Tin và ảnh: CHÍ TUẤN